Новини

Индекси на строителната продукция през октомври 2015 г.

По предварителни данни през октомври 2015 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ. Календарно изгладените данни показват намаление от 5.2% на строителната продукция през октомври 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 година. През октомври 2015 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.3%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава минимално увеличение с 0.1%. Годишни изменения На годишна база намалението на строителната продукция през октомври 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е 11.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 2.4%.