Новини

България и ОССЕ ще си сътрудничат в борбата с трафика на хора

0812_OSCE България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) ще си сътрудничат в борбата с трафика на хора в рамките на настоящото председателство на България на Съвета на Европа, както и в рамките на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. За това се договориха днес на среща във Виена вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева и специалният представител и координатор на ОССЕ по борба с трафика на хора посланик Мадина Джарбусинова. ОССЕ ще допринесе за противодействие на трафика на хора чрез предоставяне на обучения за медии и специалисти. България, от своя страна, ще сподели добри практики в междуинституционалното сътрудничество при случаи на трафик с държавите-членки на ОССЕ. Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик предстои да бъде одобрен с решение на Министерския съвет, което повишава неговата правна стойност и поетите ангажименти на институциите, изтъкна вицепремиерът Меглена Кунева. Тя съобщи също, че Националната комисия за борба с трафика на хора има богат опит в разработване на информационни кампании с цел превенция, насочени както към широката общественост, така и към специфични уязвими групи. Кунева и Джарбусинова обсъдиха необходимостта от ефективни действия за противодействие на трафика на хора в контекста на засиления миграционен поток. Необходимо е да разграничаваме трафика и каналджийството, но в контекста на засилените миграционни процеси между тези две престъпления съществуват и пресечни точки, подчерта вицепремиерът.