Новини

Мария Чакърова: Реализирането на проекта Видин – София е свързано с много предизвикателства

IMG_6819 Днес, се проведе пресконференция за представяне на напредъка по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин - София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец”. Събитието бе открито от Мария Чакърова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Участие в пресконференцията взеха и ръководителят на проекта Михаил Ангелов, както и представителите на изпълнителите на проектирането на двете части от трасето – инж. Валентин Михайловски и инж. Маргарит Жипонов. По време на събитието бяха представени основните предизвикателства при реализирането на проекта. По думите на Мария Чакърова това са съгласувателните процедури с външни институции, отчуждителните процедури и финансирането на строителството на обекта. НКЖИ вече има проектна готовност за модернизация на железопътната линия Видин – София. В железопътния участък Видин – Медковец е подготвен технически проект, а за жп участъците Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник е направена актуализация на идейния проект за трасето. С актуализирането на проекта е намалена и стойността на строителството. Стойността на проекта при първоначалната му подготовка в периода 2007 – 2009 г. е била 2,6 млрд. евро. След оптимизацията през тази година инвестицията е намалена до около 1,6 млрд. евро. Засега финансирането не е осигурено. От НКЖИ работят по различни варинати за намиране на източници на финансиране. Ако комнията има успех строителството би могло да започне през 2020 г.