Новини

Народното събрание прие на второ четене промените в Конституцията

Народното събрание прие на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен от председателя на парламента Цецка Цачева и група народни представители. С приетите текстове Висшият съдебен съвет се разделя на две колегии – съдийска и прокурорска. Предвижда се съдиите, прокурорите и следователите да се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от съдийската, съответно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според Конституцията ВСС се състои от 25 членове. Председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор са негови членове по право. Останалите 22-ма членове се избират както следва – 11 от Народното събрание и 11 от органите на съдебната власт. Новото, което депутатите приеха днес, е, че избираните от парламента членове трябва да получат подкрепата на две трети от народните представители. Парламентът прие съотношението на професионалната и политическата квота в съдийската и прокурорската колегии на ВСС. Съдийската колегия на ВСС ще се състои от 14 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание. Прокурорската колегия на ВСС ще се състои от 11 членове и ще включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание. Заседанията на пленума на ВСС ще се председателстват от министъра на правосъдието, като той не участва в гласуването, записаха още депутатите в Конституцията. Съдийската колегия на ВСС ще се председателства от председателя на Върховния касационен съд, а прокурорската - от главния прокурор.