Новини

Столичната община обяви търг за идеен проект за обновяване на „Зоологическата градина“

Столичната община обяви търг за идеен проект за обект „Реконструкция и преустройство на „Зоологическа градина - София“. Индикативната стойност е 100 хил. лв. Критерият за избор ще е най-ниска цена. Оферти се подават до 19 януари 2016 г.