Новини

Газовия хъб "Балкан" е стратегически важен

Целта ни е през 2018 г. вече да трансферираме газ. Този проект е стратегически важен не само за България и за Гърция, но и за целия регион на Югоизточна Европа, защото ще даде възможност за реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ. Освен това е и основна част от Южния газов коридор.Това заяви премиерът Бойко Борисов при подписването на окончателното инвестиционно решение за междусистемната газова връзка Гърция – България, с което се дава начало на процеса по изграждане на интерконектора, съобщи Факти.бг. Акционерите в смесената компания “Ай Си Джи Би“ (ICGB), подписаха днес окончателното инвестиционно решение за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. На церемонията в Министерския съвет присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, министрите на енергетиката на България и Гърция Теменужка Петкова и Панос Скурлетис и други официални лица. Интерконекторът е от общ интерес за ЕС, той е включен в седемте ключови проекта и има достъп до безвъзмездна финансова помощ по Европейската енергийна програма за възстановяване. Наред с това сме дали гаранция в размер на 215 млн.лв. за изграждането на 181 км от газопровода, които са на българска територия. Благодаря на колегата Алексис Ципрас, че заедно направихме всичко възможно за интерконектора и от празни приказки и мечти проектът от днес да стане факт. Благодаря на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер, че когато преди година поставихме въпроса, той го прие присърце. Благодаря и на държавния секретар на САЩ Джон Кери, който удържа на думата си, че България няма да бъде изолирана от транзита на газ. Поздравявам и колегите от Реформаторския блок. Разполагаме с шанса да имаме много добър газоразпределителен център - „Балкан“, заяви премиерът Бойко Борисов. Интерконекторът Гърция – България ще доведе до реална диверсификация на източниците на природен газ за региона на Югоизточна Европа С подписания документ акционерите в смесената компания се ангажират да осигурят необходимото финансиране за завършване на строителството, веднага след издаването на всички необходими разрешителни. Затова приетото днес окончателно инвестиционно решение се счита за последната стъпка преди началото на строителните дейности по интерконектора, предвидени да стартират през втората половина на 2016 г. Според предварителния график търговска експлоатация на интерконектора трябва да започне в средата на 2018 г. „С днешното подписване даваме началото на изграждане на стратегическия за България и за региона на Югоизточна Европа интерконектор, който ще доведе до реална диверсификация на източниците на природен газ“, каза по време на церемонията министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По нейните думи, тази стратегическа инфраструктура за първи път ще даде достъп на България и целия регион на Югоизточна и Централна Европа до алтернативни потенциални източници на природен газ от Каспийския регион, Близкия изток, Източното Средиземноморие, както и терминали за втечнен природен газ. Прогнозният бюджет за изграждане на междусистемната връзка е около 220 млн. евро. Очаква се при влизането му в експлоатация интерконекторът да е с до 3 млрд. куб. м. годишен капацитет, който може да бъде увеличен на следващ етап. Междусистемната връзка е с дължина 181 км. на българска територия и 31 км. – на гръцка. Тя се изгражда изцяло на търговска основа от смесената компания „Ай Си Джи Би“, в която равни дялове от по 50% притежават Българският енергиен холдинг и „Посейдон“ (в който участват по равно италианската „Едисон“ и гръцката ДЕПА). Интерконекторът Гърция – България е признат за проект от общ интерес за Европейския съюз и е включен сред приоритетните проекти в Групата на високо равнище в рамките на инициативата за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа. Израз на сериозния ангажимент на българското правителство към реализацията на проекта е увеличената държавна гаранция за него – от 80 млн. лева в бюджета за 2015-та година на 215 млн. лева в бюджета за следващата година. На 10 декември 2015 г. акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД, съответно „Български енергиен холдинг“ ЕАД с 50% участие и „IGI Poseidon“ с 50% участие, приключиха процедурата по приемане на Окончателно инвестиционно решение (FID) във връзка със строителството на газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България). Приемането на Окончателното инвестиционно решение отваря последния етап от разработване на проекта преди началото на етапа на строителство, който според настоящия график се предвижда да се проведе от четвъртото тримесечие на 2016 г. до средата на 2018 г., когато се цели да се постигне начало на търговска експлоатация. Окончателното инвестиционно решение ангажира акционерите да осигурят финансиране, необходимо за завършване на етапа на строителство, веднага след като са постигнати всички ключови регулаторни, разрешителни и свързаните с процедурата по освобождаване от регулиран достъп цели, понастоящем предвидени да се осъществят в рамките на 2016 г. „Окончателното инвестиционно решение е ключов етап в развитието на проект IGB. Процесът на договаряне на инвестиционното решение зае удължен период от време през тази година, тъй като следваше интересите на всеки от акционерите и засегнатите държави да бъде балансирано защитен. Вярваме, че постигнахме необходимата компромисна формула на нашите взаимоотношения, чрез която да успеем да преминем към строителната фаза на проекта“, коментираха изпълнителните директори на „Ай Си Джи Би“ АД Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Приемането на Окончателното инвестиционно решение доказва сериозния ангажимент на акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД за завършване на проекта IGB в планирания срок в съответствие с целите на ЕС и политиката на съответните правителства. IGB отговаря в максимална степен на очакваното развитие на газовия пазар на България и региона на Югоизточна Европа, тъй като ще позволи реализирането на съществуващи и средносрочни алтернативни възможности за доставки на природен газ, като например от източници в Каспийския регион, Близкия изток, източното Средиземноморие и терминалите за втечнен природен газ, които се планира да бъдат интегрирани с Южния газов коридор. IGB ще бъде свързан със съседните газови пазари в Югоизточна Европа посредством българската газопреносна система. „Статутът на проекта в регионален и европейски контекст отразява ролята му на стратегическа инфраструктура, която за първи път ще даде достъп на България, на регион Югоизточна Европа, но и на Централна Европа, до алтернативен коридор за доставки от алтернативни потенциални източници. Ще получим директна връзка с Южния газов коридор през Гърция с възможности за доставки от източници от Каспийския регион, Близкия изток, източното Средиземноморие, както и от традиционни и нови за Европа производители на LNG“, подчерта Теодора Георгиева, изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД. Стратегическото значение на IGB е потвърдено от ЕС чрез осигурения достъп до безвъзмездна финансова помощ по Европейската енергийна програма за възстановяване, чрез признаването на проекта за Проект от общ интерес за ЕС (PCI) и чрез включването му в Групата на високо равнище в рамките на инициативата за газова междусистемна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC). „През тази година постигнахме, съвместно с нашите европейски партньори, засилване на приоритетния статут на междусистемната връзка на ниво ЕС. Проектът продължава да се ползва със статут на проект от Общ интерес на територията на ЕС. С активната роля на Европейската комисия формирахме нова инициатива за Газова междусистемна свързаност в Югоизточна и Централна Европа (CESEC), в която IGB е заложен като приоритетен за завършване проект с оглед гарантиране на сигурността на доставките в региона и достъпа до алтернативни източници на газови доставки“, допълни Константинос Караянакос, изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД.