Новини

Европейската комисия ще съдейства на България в процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар

Техническо и експертно съдействие ще окаже Европейската комисия на България в процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар у нас. Това е основна задача на създадената работна група от експерти между Европейската комисия и Министерството на енергетиката. От българска страна в това първо заседание участваше министър Теменужка Петкова и заместник-министърът на енергетиката Николай Николов, а от страна на ЕК г-н Клаус-Дитер Борхард, директор на дирекция „Вътрешен енергиен пазар” към Генерална дирекция „Енергетика”, както и експерти от българска страна и от Комисията. Основните задачи пред работната група са дефиниране и определяне на уязвимите потребители в България, както и набелязване на конкретни мерки за гарантиране на тяхната защита в процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната. Техническата работна група ще изготви Пътна карта за либерализацията на пазара отчитайки спецификите на българския електроенергиен пазар, енергийния сектор и икономическата ситуация.