Новини

Пише се изцяло нов закон за ПЧП

"Пише се изцяло нов закон за Публично-частното партньорство (ПЧП). Той ще следва съвършено нова логика, ще са разчита на опростени процедури, там където е възможно, за да се отпуши процеса. Електронното възлагане на обществените поръчки е сърцето на промяната и трябва да се случи, колкото може по-скоро". Това заяви заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев пред повече от 200 кметове на дискусионния форум - "Общините през програмен период 2014-2020", който се провежда в хотел „Рамада“. Той информира местните власти, че на първо четене е приет Законът за обществените поръчки. „Опитали сме освен всичко, което трябва да се вземе от новите директиви, да приложим всички научени уроци, които имаме от последните години и се надявам да сме го направили по най-добрия начин. Някои от основните предизвикателства ще бъдат именно там", смята Дончев. Във връзка с електронното възлагане, той заяви, че вече се прави едноплатформен модел, където въпросът е с каква скорост се движи цялото електронно управление. "Предварителните условия теоретично са ангажимент на държавата. Прави се преглед, който ще започне още 2016 г., а ще завърши началото на 2017 г. Ако страната е напреднала с изпълнението на съответното предварително условие, тя запазва възможността и продължава да се ползва финансирането в съответната сфера", обясни той. "Безспорна е оценката, че сме на правилната писта, но условията са усилията да не намаляват", смята Дончев и добави, че е колективна задача да не бъде допускан, какъвто и да било проблем, в противен случаи се ограничава възможността да се ползват европейски пари.