Новини

До края на 2016 г. МРРБ ще опита да договори до 50% от ОП „Региони в растеж”

DSC_6921 През 2016 г. ще се опитаме да договорим между 40 и 50 процента от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020. Това ще бъде основният приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2016 г., съобщи заместник-министърът на ведомството Деница Николова, която е ръководител на Управляващия орган на ОПРР. В петък тя представи напредъка в изпълнението на новата програма и резултатите от приключващата ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. „Процесът е труден и бавен. Работата на управляващия орган е изключително интензивна”, каза Деница Николова, която поставя като основен приоритет на МРРБ през 2016 г. между 40 и 50% от новата оперативна програма да бъде договорена. До края на тази година министерството ще договори 70% от средствата по ОПРР. „През 2016 г. приоритет ще бъде и да обявим 100% от програмата”, обяви зам.-министърът. Възможностите за кандидатстване вече са обявени. „ Следват стъпките, в които бенефициентите трябва да подготвят проектните си предложения и да ги представят на управляващия орган, а ние да предоставим финансирането”, коментира пред в. „Строител” Деница Николова. Основният риск по отношение на приключващата ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. през следващата година ще бъде успешното и усвояване. То ще приключи в края на тази година, но през 2016 г. предстои финалното й отчитане пред Европейската комисия. „ Този приоритет е рисков по отношение на това, дали ще успеем да усвоим в максимален размер програмата”, коментира Николова. Рисковете при новата ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. са обвързани с мобилизацията на бенефициентите. Опасност се крие и при подсигуряването на достатъчен човешки ресурс на системата, чрез който да бъдат подготвени, изберни и оценени най-добрите проектни предложения. Риск има и по отношение на изпълнението; „трябва максимално бързо да се стартира с етапа на подготовка на тръжните процедури”, коментира Николова. Тя напомня, че в първия програмен период е имало забавяне на обществени поръчки с година и половина и изразява надеждата си през следващия това да не се случва. Заради оснвният риск, мобилизацията на бенефициентите, регионалното министерство е решило да предостави цялата информация възможно най-рано, за да могат те да започнат да оформят максимално бързо проектните предложения. Другата цел и максимално бързо да бъдат подготвени тръжните документации.