Новини

МВР ще създава агенция за електронно управление

RB Административната реформа в МВР не може са реализира отделно от концепцията за електронното управление. Няма смисъл да правим промени, без да знаем какво ще стане. Затова на този етап планираме създаване на държавна агенция за електронните услуги. Най- големият проблем до сега е липсата на резултат, което идва от това че мерките не са координирани. Имаме парчета, но нямаме система. Това каза Румяна Бъчварова, заместник – министър председател по коалиционната политика и министър на вътрешните работи, по време на дискусионен форум „Общините през програмен период 2014-2020". Работата на агенцията, която трябва да бъде създадена след началото на новата година, е да зададе стандартите и намери решения за съвместяване на съществуващото. Това означава не просто модернизация, а и облекчения, включително и за местните власти и лично ца хората. Основен приоритет в МВР е борбата с битовата престъпност. „Убедена съм, че не трябва да разделяме изпълнителната и местната власт, а да мислим, че местната и централната власт трябва да бъдат една тъкан, която да си взаимодейства по възможно най-добрия начин", заяви Бъчварова. „Намираме се в една ситуация, която ни дава изключително големи шансове да успеем като правителство и като места власт, защото голяма част от необходимите основи за успешната работа вече са създадени. Трябва да мислим конкретно", посочи тя. „МВР е в един процес, който подготвя и ще започне осъществяване на вътрешното си реформиране. Това ще се отрази и на вашата работа и на отношението на обществото към нашите представители и министерството, но посоката за модернизиране на институцията е неизбежна", категорична е тя. „Затова усилията ни са свързани с подобряване на качеството на работа и услугата, която МВР предоставя на гражданите", каза още Бъчварова.