Новини

Зам.-министър Даниела Везиева: Ще търсим стимули за иновациите с реален ефект върху икономиката ни

Ангажиментът ни като Министерство на икономиката е да се фокусираме върху стимулирането на новаторски идеи, които имат реален принос за развитието на икономиката ни. Това каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева на международна конференция, посветена на иновациите, която съпровожда официалното откриване на първия научно-технологичен парк у нас. По думите на зам.-министър Везиева ролята на държавата е да дава насоки за развитието на иновациите. „Вярвам, че определените в Иновационната стратегия за интелигентна специализация приоритетни области са именно тези, в които имаме потенциал за растеж и ресурс, с който да реализираме този потенциал”, подчерта тя. Зам.-министър Везиева посочи, че Министерство на икономиката работи усилено за предоставяне на стимулиращи иновациите мерки, като възможности за тяхната реализация ще има по схемите за внедряване на иновации по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, както и чрез предоставянето на рисково финансиране. Целенасочена подкрепа за малките и средни предприятия ще бъде осигурявана по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия”, чийто бюджет е 102 млн. евро. По програмата ще бъде предоставян един- единствен финансов инструмент – Портфейлна гаранция без таван на загубите, която ще покрива до 80% от отпусканите кредити. По този начин малките и средни предприятия ще могат да ползват подобрени условия за финансиране на проекти и реализиране на иновационния им потенциал. Тези мерки ще спомогнат за ускоряване на иновационните процеси в страната”, допълни зам.-министър Везиева, като посочи, че проблемът в предходния програмен период е бил недостатъчният фокус върху постигането на реални резултати. По думите на зам.-министъра не е лесно да се събере науката в чистия й вид и развойна дейност с нуждите на компаниите. Тя изрази своята увереност, че София Тех Парк ще бъде пресечната им точка, така че да се получи синергия с видими резултати. Везиева уточни още, че Министерство на икономиката реализира редица инициативи, които да подпомогнат иновациите. Една от предвидените мерки е Националният иновационен фонд, за който са предвидени 5 млн. лв. за следващата година от бюджета на Министерство на икономиката. Идеята на фонда е да насърчава разработването на прототипи и масово производство на иновативните продукти. Друг проект е Техностартс, с който са финансирани 20 иноваторски фирми. По него отново от бюджета на министерството са отпуснати 400 000 лв. По време на конференцията взеха участие и представители на Министерство на икономиката и Министерство на образованието, науката и спорта в Словакия, които споделиха своя опит за насърчаването на иновациите.