Новини

Заместник-министър Валери Борисов обсъди с комисаря по цифровите технологии Гюнтер Йотингер проекта за бърз Интернет между България, Румъния и Сърбия

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов се срещна днес с комисаря по цифровите технологии Гюнтер Йотингер по повод тристранния проект за изграждане на високоскоростни мрежи за достъп до Интернет от следващо поколение в пограничните райони на България, Румъния и Сърбия. Разговорът бе проведен преди заседанието на Съвета на министрите по телекомуникации. Целта на срещата бе представяне на подготовката на инициативата, целите и очакваните резултати за трите държави. Заместник-министър Валери Борисов увери комисаря по цифровите технологии, че проектът е от изключителна важност за най-слабо развития район в Европейския съюз, а проектната идея се подкрепя от правителството. Комисарят Йотингер благодари за активността на българската страна и на нейните съседи и изрази задоволството си от съответствието на проекта с приоритетите на Стратегията за единен цифров пазар на ЕК. В срещата участва и министърът на комуникациите и информационното общество на Румъния Мариус Бостан. Държавите-членки да имат по-самостоятелна телекомуникационна политиката в зависимост от националните особености – за това се обяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на Съвета на министрите по телекомуникации, който се проведе днес. По думите му, фокусът трябва да е върху регулирането на начините за достъп до съобщителни услуги, вместо върху технологиите. „В съвременни условия все по-силно се откроява зависимостта ни от свързаността към фиксирани или мобилни мрежи“, заяви заместник-министър Борисов. Той бе категоричен, че за да могат да се възползват равнопоставено всички граждани и предприятия от цифровата икономика, залагането на високи скорости не бива да е самоцел, а следва да отчита преди всичко търсенето както от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите. Като пример заместник-министърът даде търсенето на високоскоростни съобщителни услуги, което варира в различните региони на ЕС. „Ако предварително се определят високи скорости, които следва да се постигнат за определен период, това може да не отговори на конкретните нужди едновременно в градските и в слабо населените зони“, посочи той. Според Валери Борисов, възможни са ситуации, в които високоскоростни безжични или фиксирани връзки са налични; вложени са значителни ресурси за осигуряването им, но ползването липсва поради редица фактори, в т.ч. демографски, достъпност на цени, изградени цифрови умения и т.н. Българската позиция по време на съвета на министрите бе в защита на опростяването на правилата за държавна помощи в икономически непривлекателните региони на ЕС. Заместник-министър Валери Борисов добави, че е необходимо да се намали регулацията по отношение на телекомите и да се опростят правилата за тяхната работа, за да не бъдат поставяни административни пречки пред иновациите в сектора. В рамките на неформална работна вечеря на министрите на въпросите по цифровите умения на 10 декември, заместник-министър Валери Борисов заяви, че за да бъде преодолян дефицитът на обучени специалисти, България осъществи най-мащабното обучение на служителите, които отговарят за системите за електронно управление в администрацията. Разработени са ИТ наръчници за обучение по едни от най-търсените профили в информационните технологии, които са достъпни он-лайн. Бе споделен и българския опит в изграждането на цифрови компетентности в образователната система. През учебната 2014-2015 учебна година в България се проведе за първи път пробно национално онлайн оценяване на цифровите компетентности на учениците от X клас. В тази фаза участваха 1000 ученици от 15 училища в населени места в 5 области: София, Смолян, Габрово, Русе и Пазарджик. Тази форма на оценяване беше приета добре от учениците, учителите и училищните ръководства. Чрез генериране на случаен принцип на тестовите въпроси и избора на практическа задача се гарантира обективността на оценяването. Средният резултат от проведеното през м. юни 2015 г. оценяване е 64% постижимост. През 2015-2016 учебна година предстои да се разшири обхвата като се включат 20 000 ученици от училища във всички области в страната.