Новини

Министър Лиляна Павлова: Повече от половината от ОП "Региони в растеж" е отворена като възможност за кандидатстване по проекти

Към днешна дата повече от половината от ОП "Региони в растеж" е отворена като възможност за кандидатстване по проекти.Това каза Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на дискусионен форум „Общините през програмен период 2014 – 2020“. "Новата ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., вече е в изпълнение. Остават броени дни до края на месец декември, с което завършва старата оперативна програма и завършва срокът за приключване и разплащането на проектите", заяви Павлова. Тя се обърна към кметовете на общините с думите, че разчита на тях да доразплатят проектите и да се окомплектоват документациите и плащанията. "От всичко, с което разполагаме към момента, мисля, че не е лош напредъкът", заяви тя и добави, че вече има над 93% разплатени по тази програма. Павлова обърна внимание на това, че плащания, извършени след 30 декември тази година няма да бъдат възстановявани. "Фонд ФЛАГ успя да удовлетвори всички нужди за допълнително и мостово финансиране", каза още тя и добави, че по тази линия остават на разположение по новата оперативна програма. "По всички оперативни програми фонд ФЛАГ ще продължи да работи и да осигурява необходимия финансов ресурс", допълни министъра. "Към днешна дата повече от половината от ОП "Региони в растеж" е отворена като възможност за кандидатстване по проекти. Първата приоритетна ос, в която са и интегрираните проекти и устойчивото градско развитие, е вече отворена като покана още от юни месец и очакваме и разчитаме на вашата активност за подаване на инвестиционните програми", заяви Павлова. Тя подчерта, че от 15 до 31 декември е новият прозорец, в който 39-те общини могат да се подадат своите инвестиционни програми. "До момента от общо 39 общини 9 са подали инвестиционни програми, които са в процес на одобрение", уточни тя и заяви, че е важно е да бъдат подадени максимално скоро, защото новият момент в регламентите на оперативните програми ще доведе до това да не може да се усвоят средства за тези сектори. "Ние имаме определени целеви средства, които трябва да бъдат изразходвани и разплатени до 31 декември 2018 г.", каза Павлова. "Ново като подход в оперативната програма са отново тези 39 града по първа приоритетна ос като междинни звена на оперативната програма", заяви министърът и допълни, че вече и 39-те общини ще минат през процеса на акредитация, която е важна, за да може да се възстановяват максимално бързо плащанията. "До момента от общо 39-те общини 27 общини вече имат подадени, структурирани и одобрени междинни звена. Останалите 12 са в процес на оценка", уточни тя. Като основни пропуски и предизвикателства, Павлова посочи забавяне на проектите, забравяне на подготовката или неподаване на определени проекти.