Новини

Министър Ивелина Василева: Очаквам пълно оползотворяване на ресурса по приключващата оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева изрази очакване да бъде оползотворен целия ресурс по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в рамките на дискусионен форум "Общините през програмен период 2014- 2020". Брутните плащания към общините, без да се приспадат авансовите плащания, вече са 106,44 на сто от бюджета на програмата. Това ни дава всички основания да смятаме, че ще можем да оползотворим ресурса по оперативна програма "Околна среда" /2007-2013 г./, каза Василева. Това е наш общ успех, каза екоминистърът, обръщайки се към присъстващите на форума кметове и техни представители. Екоминистърът отчете модернизирани и изградени 44 пречиствателни станции за отпадъчни води. Положена е 2550 км ВиК мрежа, която не е подменяна и модернизирана 40-50 години, което се равнява на пет пъти разстоянието от единия до другия край на страната, коментира Василева. По думите й в резултат повече от половин милион жители се ползват от подобрени условия във ВиК услугите. В сектор "Отпадъци" също е постигнат сериозен напредък, като обслужваното население е над 3,5 млн. души, добави тя. Ивелина Василева отбеляза, че до края на годината остава да се довършат още шест пречиствателни станции - Белене, Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра и в квартал на Бургас. Общините там се ангажират да приключат до края на програмния период, отбеляза тя. Ще бъдат завършени и четири регионални системи за управление на отпадъците - във Велико Търново, Никопол, Стара Загора и Разлог, за което също има уверението на местните общини. По-рано в рамките на форума министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова каза, че старият програмен период се довършва без загуба на средства. Вече сме усвоили над 95 процента от програмата, няма да загубим пари, нямаме риск от загуба на средства в тази година, освен няколко индивидуални казуса, свързани с проблеми или недобросъвестност на един от партньорите, заради които не могат да се довършат, посочи Павлова. С изключение на тези единични случаи, по програмата нямаме загуба на средства, добави тя.