Новини

Министър Павлова: Разчитам на пълна мобилизация от страна на кметовете (обновена)

Разчитаме на пълна мобилизация от страна кметовете, за да окомплектоват документите и да разплатят средствата по проектите по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 до края на годината. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в дискусионния форум „Общините през прогрмен период 2014-2020“, организиран от Национално сдружение на общините в Република България. Тя подчерта, че средствата, разплатени след 31 декември т.г. ще останат за сметка на бенефициентите. Към момента над 93% от бюджета по всички проекти е разплатен, съобщи министър Павлова и допълни, че след верификацията им пред Европейската комисия следващата година процентът вероятно ще се увеличи. Тя напомни, че фонд ФЛАГ, който продължава да е на разположение на общините, успя да им осигури финансова подкрепа при изпълнението на европроектите. Фондът ще продължи да функционира и през следващия програмен период, заяви още тя. 70% от ресурса на новата оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е вече обявен, съобщи Лиляна Павлова. По първата и най-голяма приоритетна ос – за градско развитие, 9 вече общини са подали своите инвестиционни програми с приоритетни проекти. В момента те са в процес на одобрени от Управляващия орган на програмата, информира министърът и призова останалите 30 общини, които са допустими бенефициенти по първата приоритетна ос, да се възползват от предстоящите времеви интервали – от 15-31 декември и 15-31 януари, и също да подадат инвестиционните си програми. Колкото по-рано предоставите програмите и задействате процедурите, толкова повече минимизирате риска от неизпълнение на междинните цели и съответно риска от загуба на средства от делегираните бюджети, подчерта тя. Крайният срок за подаване на инвестиционните програми на общините е 31 март 2016 г. По отношение на Междинните звена, които ще оценяват проектите, министър Павлова съобщи, че са 27 от 39-те общини вече са сформирани и одобрени от Управляващия орган на програмата. По втората приоритетна ос ще имат право да кандидатстват 28 по-малки общини от периферни райони, информира регионалният министър. Те ще получат финансиране от общо 207 млн.лв. за внедряване на мерки за енергийна ефективност на почти целия сграден фонд: социална, здравна, културна инфраструктура, административни и многофамилни жилищни сгради, независимо от способа, по който са строени. Министърът призова към активност кметовете на общините бенефициенти по тази ос, тъй като по нея все още няма подадени нито един проект, въпреки че е отворена за кандидатстване. Министър Павлова обяви, че общата сума по всички програми, насочена към енергийна ефективност, е около 3 млрд. лв. По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в момента има на разположение 1 млрд. лева, а след успешното им усвояване, тя може да бъде разширена с още 1 млрд. От януари по нея ще могат да кандидатстват и по-малки сгради, както и тухлени кооперации, напомни министър Павлова. Освен това по първата приоритетна ос на новата оперативна програма „Региони в растеж“ 39 общини ще разполагат с 455 млн. лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни и многофамилни сгради и студентски общежития. Предвид успешното представяне на инициативата JESSICA през изминалия програмен период, през настоящия финансовият инженеринг ще има както по-голям обхват, така и по-голям ресурс, обяви министър Павлова. Финансови инструменти ще могат да се прилагат на територията на 39 общини, като за градско развитие на разположение са 272 млн. лв. и още 98 млн. лв. ще могат да бъдат инвестирани в туристически проекти. Този ресурс ще бъде управляван от 5 фонда: 3 за градско развитие за съответно Северна, Южна България и отделно за град София, един фонд за развитие на туризма и гаранционен фонд в подкрепа на бенефициентите. Министър Павлова отбеляза, че туристически проекти вече ще бъдат финансирани само чрез финансови инструменти като размера на безвъзмездната финансова помощ няма да надвишава 50% от общата им стойност. Останалата сума ще бъде финансирана с нисколихвено дългосрочно кредитиране. Чрез финансов анализ и бизнес план проектите трябва да докажат, че могат да генерират приходи в частта, която ще бъде кредитирана - прилежащи атракциони, леглова база и др., като трябва да бъде обоснована частта, за която ще получават безвъзмездна помощ. С нея ще бъдат подпомагани реставрация на паметници на културата, разкопки, възстановяване на храмове и други. Относно програмите за териториално сътрудничество министър Павлова отчете, че програмният период 2007-2013 приключва със 100% усвояване на средствата. През новия период България участва, като управляващ или партниращ орган, в общо 12 програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. По-голямата част от сроковете за кандидатстване по тези програми изтичат януари, така че трябва да се мобилизирате и да подадете проектите си именно сега, апелира министър Павлова. През следващата седмица се отваря новата програма Балкани-Средиземно море, по която страната ни участва с цялата си територия, информира тя. На финалния етап сме по отношение на реформата във водния сектор и смятам, че през януари ще можем да я завършим, заяви министър Павлова. Имаме реформиран самостоятелен воден регулатор, изготвени нови наредби за ценообразуванерто, приети са необходимите законови промени, изработени са мастър планове, отчете регионалният министър. В област Смолян вече е сключен и първият договор между ВиК асоциация и оператор, така че те ще бъдат и първите, които ще получат финасиране по новата оперативна програма „Околна среда“. Следвщата седмица предстои подписване на такъв договор и в Русе, съобщи министърът. 16 области са вече реформирни и окрупнени и ще могат да кандидастват за финаниране по ОПОС за подобряване на ВиК инфраструктурата, след като бъдат изготвени регионалните прединвестиционни проучвания за техните територии. Окрупняването на ВиК операторите е необходимо условие за да получим финансиране от ЕС за новия програмен период, .подчерта министър Павлова.