Новини

В Париж беше прието глобално споразумение за климата

12360389_447207188816923_6963436880893995917_nГлобално споразумение за ограничаване на измененията на климата беше прието в Париж на 21-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Споразумението предвижда задържане на повишението на средната глобална температура значително под 2 градуса Целзий като стремежът ще е това повишение да не надвишава 1,5 градуса Целзий. Споразумението предвижда още нетните глобални емисии от парникови газове да намалеят до 0 през втората половина на века. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в министерския сегмент на форума в Париж. Още в началото на годината Европейският съюз заяви общата за всички страни членки амбициозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове на съюза с 40% до 2030 г. Според приетото в Париж споразумение всяка държава, която е страна по него, трябва да си поставя цели за намаляване на емисиите. Както и да разработи национален план за изпълнението им. На форума беше постигнато споразумение развитите държави да предоставят на развиващите се финансиране в размер на 100 милиарда долара годишно, което включва публични и частни източници на финансиране. България може да участва във финансирането на доброволен принцип.