Новини

6 са офертите за проектиране и доизграждане на пътен надлез на път III-642 Калояново - Хисаря

6 са отворените оферти за проектиране и доизграждане на надлез и пътна варианта в участъка от км 15+650 до км 17+192 от път III-642 Калояново – Хисаря. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. Индикативната стойност е 3,2 млн. лв. без ДДС.   Отворените оферти са на:

  • КОНСОРЦИУМ „ХИСАРЯ 2016“, в което участват: „Пътстрой 92“ АД и „Мостремонт 97“ ООД;
  • „Пътища Пловдив“ АД;
  • „Калистратов Груп“ ООД;
  • „ОРС – Инфраструктура“ ООД;
  • Сдружение „ПСТ ХИСАР 2015“, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Алве Консулт“ ЕООД;
  • „ИСА 2000“ ЕООД.
  С изграждането на надлеза над жп линията Пловдив – Карлово ще се премахне съществуващият жп прелез на третокласния път в участъка между Хисаря и с. Черничево. Реконструкцията и изграждането на съоръжението стартира през 1988-1990 г. Изградени са насипи зад устоите на надлеза и част от трошенокаменната основа на пътната конструкция. През 1990 г. строителството на обекта спира поради липсата на средства. През 2000 г. работата е подновена, но поради промени в нормативната уредба за проектиране на съоръжения е възложено изготвянето на нов технически проект за надлеза с пътна варианта в участъка от км 15+600 до км 17+192 и парцеларен план за отчуждаване на имоти. През 2005 г. работата на обекта отново е преустановена поради липсата на средства. Бъдещият изпълнител на обществената поръчка ще трябва да извърши необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и да изготви технически проект за цялостно доизграждане на обекта. Ремонтно-възстановителните и довършителните работи ще бъдат изпълнени по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза. Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.