Новини

Съдебната власт вече има единен електронен портал

Приключи изграждането на дългоочаквания електронен портал на съдебната власт. Той бе представен от членове на Висшия съдебен съвет, които признаха, че са срещнали много трудности при реализирането му, до известна степен свързани и със смяната на няколко правосъдни министри през последните две години. Проектът „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“ се осъществява по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“. Първоначално той струваше 1 234 079, 33 лв. и бе със срок от 18 месеца. Впоследствие бе удължен до 24 месеца и бяха разходени около 820 000 лв. от осигурените средства. Единният портал бе представен непосредствено преди третото гласуване на промените в Конституцията и разглеждането от ВСС на темата с навореността на съдиите. „С въвеждането на единен портал на електронно правосъдие се създава унифицирана среда за предоставяне на услуги за граждани – предоставяне на публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени лични данни; изпращане на съобщения и призовки по електронен път за страните и пълномощниците им; изградена система за електронно гласуване за пряк избор на членове на ВСС от съдебната квота; разработен шаблон за интернет страниците на съдилищата”, съобщават от ВСС. Според кадровиците единният портал ще допринесе за по-ефективно и по-бързо съдопроизводство, за оптимизация на функциите и икономия на ресурси.