Новини

Замразено е делото срещу България за депата за отпадъци

Компетентните служби в Европейската комисия замразиха делото срещу България за депата за отпадъци заради сериозния напредък в тази сфера. „Това е една много добра новина за България. През 2015 г. постигнахме сериозен напредък – закрихме 54 стари сметища, рекултивирахме 37 и приключихме изграждането на 15 регионални системи за управление на отпадъците. С това успяхме да убедим Комисията да не пристъпва към следваща фаза на делото, което би означавало сериозни глоби за България“, каза пред журналисти в Брюксел министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя е в белгийската столица за участие в Съвета на министрите по околна среда. Делото срещу България е за неизпълнение на Директивата относно депонирането на отпадъци. До 16 юли 2009 г. страната ни е трябвало да прекрати експлоатацията на старите общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство. Този процес е в пряка зависимост с изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците, които се финансират основно от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Забавянето на строежа на новите депа се дължеше основно на спирането на плащанията по оперативната програма и на дългите съдебни процедури по обжалване на стъпките по проектите. ЕК възстанови плащанията по оперативната програма на 19 ноември 2014 г. В резултат на това само от началото на годината досега бяха въведени в експлоатация 13 нови депа и съответно бяха закрити 54 стари. По оперативната програма са изградени общо 15 регионални системи за управление на отпадъците. Те обслужват 70 общини и повече от 3,5 милиона граждани. До края на 2015-а се очаква да бъдат въведени в експлоатация още четири депа – в Разлог, Стара Загора, Никопол и Велико Търново. А през 2016 г. ще бъдат приключени в Бяла /Русенско/, Кърджали, Пазарджик и Златица. Само преди дни Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ обяви, че по проект за закриване на общински депа за битови отпадъци са рекултивирани 37 сметища и са били облагородени 1450 декара.  Предстои да бъдат загробени още две сметища – в Русе и Върбица. „С колегите изчислихме, че 1450 декара е площта на 203 футболни стадиона с размерите на националния“, каза тогава  министър Василева. Тя напомни, че облагородените терени ще бъдат превърнати в ливади, паркове и спортни площадки. Днес пред медиите в Брюксел министър Василева отбеляза, че ще се върне в София с две добри новини. Освен за замразеното дело, втората е, че държавите членки на ЕС приеха благоприятна за България позиция по новата директива за таваните на атмосферни замърсители. През 2015 г. преговорите на страната ни по тази директива бяха изключително тежки, тъй като първоначално предложеният от ЕК текст предвиждаше непосилни стойности, което щеше силно да затрудни всички сектори на икономиката. Още през юни на Съвета на министрите по околна среда Ивелина Василева заяви категоричната позиция на България против заложените стойности. След усилени преговори, днес Съветът на министрите по околна среда одобри документ, който напълно отразява защитаваната от страната ни позиция. В документа е постигнат добър баланс между амбициозни, но реалистични и постижими цели за България. „Предстоят преговори с Европейския парламент и се надяваме той също да вземе предвид националната ни позиция“, каза министър Василева