Новини

Потребителскитеорганизации заявиха готовност да участват в информационната кампания за отваряне на пазара на електроенергия

Либерализацията бе обсъдена на заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ България

Необходима е по-подробна и по-достъпна информация за предстоящото отваряне на пазара на електроенергия за битовите потребители и бизнес клиентите на ниско напрежение. До този извод стигнаха участниците в заседанието на Потребителския съвет към ЧЕЗ България, което се проведе на 15 декември в София. В дискусията се включиха представители на потребителските организации, Комисия за защита на потребителите, Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, ЕСО, Българската независима енергийна борса и граждански сдружения. Основните въпроси на потребителските организации бяха свързани с нивото на цените, политиката по отношение на уязвимите клиенти и възможностите за информиране на клиентите за ползите и рисковете на отворения пазар. Предложено бе потребителските  организации да се включат активно в подготовката на предстоящите информационни кампании, за да може в максимална степен да се предпазят правата на потребителите от нелоялни търговски практики. „Очаква се сериозна конкуренция. Най-сигурният начин да се защитят потребителите, е те внимателно да избират доставчиците на електроенергия. Специално внимание трябва да се обръща на опита, съществуващите практики в обслужването на клиенти и финансовата стабилност на фирмите“, обобщи изводите от дискусията Тодор Матев, председател на Потребителския съвет. В края на ноември Министерство на енергетиката съвместно с другите основни участници на либерализирания пазар – КЕВР, БЕХ, ЕСО, БНЕБ и електроразпределителните дружества, проведоха първи етап на информационната кампания преди пълното отваряне на електроенергийния пазар през 2016 г. Тогава бе поет ангажимент кампанията да продължи и в началото на следващата година.