Новини

Промени в новия График за движение на влаковете

Ръководството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД представи промените в новия График за движение на влаковете, който e в сила от 13-и декември. Графикът е разработен съобразно възможностите на националния железопътен превозвач да бъдат удовлетворени исканията и желанията на областните и общински управи, които изразяват волята на населението в съответния регион. Поради постъпили основателни сигнали националният железопътен превозвач ще въведе допълнителни промени в движението на някои влакове. Така от 28-и декември крайградският пътнически влак № 20212 от Своге за София, вече ще заминава от гара Лакатник. По този начин пътниците от Лакатник, Бов и Церово ще имат още една възможност за пътуване в сутрешните часове до София. Друга промяна, която ще бъде въведена през новата година, е свързана с категорията на бързите влакове със задължителна резервация София - Русе - София („Дунав”). Тези композиции ще пътуват на цени за бързи влакове, като пътниците няма да заплащат по-скъпи билети за по-високата категория влак. На този етап не е възможно възстановяването на всекидневното движение на бързите влакове със задължителна резервация София - Бургас - София („Чайка”), защото в момента не може да бъде предоставена достатъчно добра услуга при пътуването с тези влакове. Това ще бъде възможно в момента на осигуряване на по-добри условия за пътуване след преодоляване на предпоставките за честите им закъснения. Изменението в движението на двата бързи влака със задължителна резервация е съобразено с ремонтната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура” през 2016 г., според която са планирани ремонтни дейности в няколко железопътни участъка на страната. За осигуряване на железопътен транспорт за пътниците в участъка между Сливен и Казанлък, е удължен маршрута на един сутрешен пътнически влак от Бургас за Сливен, който вече ще пътува до гара Казанлък през останалите дни, когато не се движат бързите влакове със задължителна резервация между София и Бургас. Разработването на Графика за движение на влаковете започва още през март въз основа на предварително събрани данни и пазарни анализи на пътникопотока в различни железопътни участъци в страната. Проектът на изработения График се изпраща на всички областни и общински ръководства в страната за изразяване на становища относно схемата за обслужване с железопътен транспорт на съответния регион. През настоящата година проектът на разписанието е изпратен два пъти до общо 100 общини, които са свързани с железопътен транспорт. Първият проект е изпратен през юли и след нанесени корекции по препоръки на общините е изпратен втори проект през септември. От всички заинтересовани общини 47 не са отговорили по повод на предложените проекти, 35 са изпратили отговор, че нямат възражения, а на 18 са одобрени предложените корекции, където това е възможно. След изразяване на становища от областните и общински ръководства, през октомври се провеждат срещи, на които се дискутират и затвърждават съответните промени в разписанието на влаковете. Тези срещи се провеждат в присъствието на представители на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и съответните областни и общински управи. Едва при влизането в сила на новия График за движение на влаковете в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се получават сигнали и жалби за проблеми при обслужването с железопътен транспорт на различни региони, за които националният железопътен превозвач не е получил информация на предварително проведените за тази цел срещи.