Новини

ЧЕЗ завърши реконструкцията на 24 електропровода в района на столицата

ЧЕЗ Разпределение България извърши реконструкция на 24 електропровода в района на столицата с цел подобряване на качеството на електрозахранването и намаляване на непланираните прекъсвания в  общините Панчарево, Младост, Кремиковци, Нови Искър и Витоша. В рамките на ремонтните дейности бяха подменени 1560 изолатора, 5340  кг проводници и 72 стълба. 50 хил. лв. вложи ЧЕЗ в ремонта на електропровода, който захранва селата Желява, Елешница, Потоп и Чурек. Компанията реновира два трафопоста и изгради ново кабелно трасе, което свързва Горни и Долни Лозен и подобри електрозахранването и на двете населени места. Инвестицията е на стойност 81 хил. лв. ЧЕЗ изгради и нова мрежа ниско напрежение в с. Мировяне с цел подобряване надеждността на доставките на електроенергия. В обекта са вложени 100 хил. лв. Компанията извърши реконструкция и на двата електропровода, които захранват Горубляне, Панчарево, Бистрица, Железница и Плана.