Новини

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Проекти за общо 700 млн. лв. ще стартират през 2016 г. в сектор „Води”

Проекти за общо 700 млн. лв. ще стартират през 2016 г. в сектор „Води”. В тях се включват фазираните проекти в отрасъла от програмния период 2007 – 2013 г., четирите големи водни цикли на Пловдив, Добрич, Асеновград, Плевен и Долна Митрополия, както и пет, одобрени от JASPERS.  Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на нарочна пресконференция, на която заедно със заместниците си Атанаска Николова, Бойко Малинов и Красимир Живков  представи дейността на МОСВ през последните дванайсет месеца. „През 2016 г. определяме като приоритети на ведомството опазването на околната среда и чистота на въздуха, успешното приключване и отчитане на ОП „Околна среда 2007 – 2013” и стартът на физическото изпълнение на новата програма. Ще поставим акцент и върху екологични кампании”, допълни тя и добави, че по „ОПОС 2014 – 2020” до края на 2015 г. ще се обявят общо 15 покани за близо 1 млрд. лв. „Годината беше трудна, изпълнена с много предизвикателства, но завършваме отчитайки положителни резултати и успехи, които са свързани с основните направления, по които работихме с екипа на ведомството”,акцентира Василева. „Сред приоритетите ни бяха ОП „Околна среда”, законодателство, политика по изменение на климата, подобряване на административната и контролната дейност. Моята гордост е ОПОС. Имахме лоша стартова позиция – спрени плащания до ноември 2014 г., изключително забавена програма по отношение на физическо и финансово изпълнение”, подчерта тя и добави, че данните към настоящия момент еднозначно показват, че 2015 г. е успешна за ОПОС. „Успяхме да компенсираме забавянето по програмата. Смятам, че ОПОС изпълни голяма част от своите цели чрез подобряване на екологичното състояние в страната и чрез допринасяне на качеството на живот на българските граждани”, обясни Василева. Към момента по програмата са разплатени 3,45 млрд. лв., което е почти на 100% от бюджета.