Новини

Министър Лиляна Павлова: Габрово беше най-активният бенефициент по "ОПРР 2007-2013 г."

За този седем годишен период Габрово беше най-активният, най-упоритият бенефициент с най-много и най-успешно изпълнени проекти. Габрово не пропусна нито една възможност и няма приоритетна ос от цялата Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, по която да няма успешно реализиран проект. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на финална конференция „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово“, реализиран по ОПРР 2007-2013. Тя отчете, че инвестициите в общината само по тази програма са в размер на 35 млн. лв. Министърът подчерта, че екипът на кмета е поел отговорност и е успял да създаде интегрираност не само между проектите, финансирани от ОПРР, но и между тези, които са реализирани със средства от отделните оперативни програми, благодарение на която успешно е завършил и проекта за воден цикъл в града. Допълнихме със средства по ОПРР преасфалтирането на улиците и градът вече изглежда по различен начин, каза тя. Павлова апелира към габровци и към администрацията да бъдат по-активни по отношение на санирането на сградите, които се отличават на фона на обновените детски площадки, улици и пешеходни зони, за да бъде още по-красив градът и домовете на семействата да бъдат по-топли, а разходите за отопление по-малки. Тя информира, че от 1 януари следващата година Националната програма за енергийна ефективност ще бъде отворена за всички видове сгради, които отговарят на дефиницията многофамилни, независимо от броя на жилищата и типа строеж. Регионалният министър съобщи, че през новия програмен период Габрово ще може да инвестира в обновяването на градския транспорт по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.