Новини

Омбудсманът Мая Манолова планира реформа в ръководената от нея институция

Новоизбраният омбудсман Мая Манолова планира през 2016 г. цялостно да реформира институцията, която ръководи. Промените ще започнат с организиране на 5 постоянно действащи приемни в икономическите райони за планиране, обяви омбудсманът по време на отчета за дейността си през 2015 г. Чрез създаването на петте приемни общественият защитник предвижда да бъде по-близо до гражданите, които ще могат да се срещат с негови представители. Приемна на Югозападния район се предвижда да бъде София. Стъпката си тя мотивира с финансовата невъзможност на някои българи да пътуват до столицата или областните центрове. „През следващата година ще организираме и по друг начин нашите посещения в страната. Ще направим нещо като десанти”, каза Мая Манолова. Експертите на институцията първоначално ще ходят до всяка община, а след ще посетят е всяко населено място. Първа жалба в Конституционния съд Два месеца след като встъпи в длъжността на омбудсмана, Манолова се отчете с 13 постъпили искания на граждани и организации за сезиране на Конститционния съд. От тях 4 са отказани, но останалите са в процес на консултации. Мая Манолова обяви, че внася първата си жалба в КС. Тя е свързана със Закона за акцизите и данъчните складове, в частта засягаща собствениците на малки обекти за дестилиране на алкохол. Нормативните промени забраняват варенето на ракия в казани над 500 л. Според омбудсмана това нарушава принципа за свободна стопанска инициатива. Предстои Манолова да внесе искане и до Върховния административен съд за произнасяне по въпроса, в кои случаи съдилищата, които обсъждат изборни дела, трябва да броят бюлетините в дадени секционни комисии и кои не. Искането е по сезиране на кандидати за общински съветници в столицата от Реформаторския блок. 74 изготвени препоръки Броят на жалбите, постъпили при омбудсмана през последните два месеца са 1622 срещу 1006 за същия период през 2014 г. „Не се наемам да коментирам дали повишаването близо два пъти на броя на жалбите е в резултат на повишеното доверие към институцията, или просто правата на гражданите драстично се нарушават от администрацията”, каза Манолова, според коята тендецията е показателна за повишени очаквания към институцията. В отчетния период са изготвени 74 препоръки до министри, началници и институции. За добър пример на ответна реакция тя дава тази на здравното министерство, което включи инсулиновите помпи в клинични пътеки за 2016 г. От началото на мандата си Манолова е организирала 7 приемни дни в София и се е срещнала със 129 души – граждани и представители на различни организации. Извън столицата са били организирани 4 приемни, 11 са местата, които е посетила. В Пазарджик е била два пъти, заради кмета на общ. Белово, който се саморазправял с опонентите си след изборите. По отношение на спирането в неделя на електричеството в няколко столични квартала, заради кражба на трансформатори, Манолова каза, че ако са претърпели щети гражданите могат да претендират имуществени вреди в срок от три дни. Омбудсманът обяви, че ще настоява да бъдат забранени услугите на колекторските фирми. Според нея собствениците им се обогатяват на гърба на гражданите. В началото на 2016 г. се очаква Манолова да представи резултати от проверка на възпитателни и специализирани интернати – за лишаване от свобода на деца на малолетни и непълнолетни. „Трябва да се премахне тази институция”, смята тя, изразявайки мнението, че трябва да се въведат нови, алтернативни форми на интернатите.