Новини

Лиляна Павлова: През 2016 г. ще извървим първите стъпки за тунела под връх Шипка

Усилията на всички продължават и съм убедена, че следващата година не само ще завършим успешно обхода, но ще извървим първите стъпки за самия тунел. Това каза министърът на регионалното развитие и блогоустройствието Лиляна Павлова при посещението си в Габрово, коментирайки въпросите за обхода на града и тунела под връх Шипка.. Заради изтичането на настоящия програмен период и обжалванията на процедурите няма да има изцяло европейско финансиране на обхода на Габрово. За финализирането на проекта е поет ангажимент да бъдат осигурени средства от бюджета, обяви регионалният министър. „В рамките на обхода се изгражда второто в страната най-сложно съоръжение тип виадукт, което ще се строи специфичен начин, тъй като е с отвори на моста от над 160 м за всеки”, каза тя. „Предстои да обсъдим готовия идеен проект за самия тунел под Шипка с всички заинтересовани по отношение на начина на изграждане и подстъпите към него”, информира Лиляна Павлова. Тя наомня, че инвестицията е сложна, скъпа и се изисква време за осъществяването й. Апел за активност при санирането Определяйки Габрово като „най-активен” бенефициент през изминаващият оперативен период, регионалният министър апелира към администрацията за повече активност по въпроса със санирането на сгради. От 1 януари 2016 г. Националната програма за енергийна ефективност ще бъде отворена за всички видове сгради, които отговарят на дефиницията многофамилни, независимо от броя на жилищата и типа строеж, информира Павлова. По отношение на реформата във водния сектор, регионалният министър обяви, че това е задължително условие на Европейската комисия, за да може България да усвои средствата от новата Оперативна програма, напомни, поздравявайки Габрово за взетото решение за избор на ВиК дружеството за оператор на системите и съоръженията. Лиляна Павлова определи тази реформа като „мисия възможна”. „Тя е първата, с която можем да се гордеем, че приключваме по-рано от планираното благодарение на много институции, заяви Павлова. Имаме реформиран нов воден регулатор, приети промени в закона и в стратегиите, с които създаваме 28-те областни водни територии, равни на 28-те области”, каза регионалният министър. Тя поясни, че вече има области, извървели пътя на реформата, формирани асоциации, избран един оператор за една област. „В първата област с възложен договор – Смолян, вече има готово прединвестиционно проучване и проект. Тази област ще е първата, която ще получи финансиране по ОП „Околна среда“, съобщи министърът. София също е готова, процесът завърши и в още 14 области и за тях ще бъдат разработени прединвестиционни проучвания.”, информира Павлова.