Новини

През 2015 г. депутатите са приели 138 закона

През 2015 г. Народното събрание е приело 138 закона, 156 решения и две декларации. Това сочи справка, подготвена от парламентарния пресцентър и дирекция „Пленарни заседания и финални текстове” на Народното събрание за периода от 1 януари до 17 декември 2015 г. През годината Народното събрание е провело 131 пленарни заседания, като 11 от тях са били извънредни. Постъпилите през 2015 г. законопроекти са 570, като 348 от тях са внесени от народни представители. Проектите за решения, внесени през изминалата година, са 162, а проектите за обръщения и декларации са 16. Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на парламента през 2015 г. е 145 часа и 46 минути. 125 часа и 46 минути са били посветени на редовния парламентарен контрол и 20 часа – на блиц-контрол. Парламентарният контрол е провеждан в 38 пленарни заседания в петък и в две извънредни заседания, посветени на парламентарен контрол. В рамките на 10 заседания е имало блиц контрол.През годината в Народното събрание са постъпили 1699 въпроса и 123 питания. Членовете на кабинета са отговорили на 1353 въпроса и 74 питания. Справка за законодателната дейност през четвъртата сесия на 43-ото Народно събрание През четвъртата си сесия 43-ото Народно събрание е приело 55 закона, 51 решения и една декларация. През сесията парламентът е имал 46 пленарни заседания, като пет от тях са били извънредни. За периода от 1 септември до 17 декември 2015 г. са внесени 74 законопроекта, като 37 от тях са на народни представители. Постъпили са 45 проекта за решения, от тях 38 са от депутати. През четвъртата сесия на 43-ото Народно събрание са приети 9 изцяло нови закона. Сред тях са Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за Държавна агенция „Разузнаване”, Закон за военното разузнаване, Закон за счетоводството, Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Кодекс за застраховането, както и законите за държавния бюджет и за бюджетите на НЗОК и ДОО за 2016 г. Народното събрание прие през изминалата сесия промени в Конституцията на Република България, в Наказателния кодекс, в Закона за специалните разузнавателни средства, в Закона за лечебните заведения, в Закона за обществените поръчки, в Закона за убежището и бежанците и т.н. Парламентът гласува и Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО. Справка за парламентарния контрол през четвъртата сесия на 43-ото Народно събрание Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на парламента е 31 часа и 21 минути. 25 часа и 21 минути са били посветени на редовния парламентарен контрол и 6 часа – на блиц-контрол. Парламентарният контрол е провеждан в 12 пленарни заседания в петък, в 3 заседания е имало блиц контрол. През четвъртата сесия на 43-ото Народно събрание са постъпили 516 въпроса и 37 питания. Членовете на кабинета са отговорили на 344 въпроса и 14 питания. На най-много въпроси и питания е отговорил министърът на финансите Владислав Горанов – 60. След него са министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – 45, заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – 40, министърът на земеделието и храните Десислава Танева – 38, министърът на образованието и науката Тодор Танев – 23, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин – 18, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – 17 и министърът на отбраната Николай Ненчев – 16. Най-много въпроси и питания са отправили народните представители Петър Славов – 81, Светослав Белемезов – 39, Мартин Димитров – 37, Валентин Павлов – 26, Светла Бъчварова – 25 и Красимир Янков – 20. Най-много въпроси и питания са били внесени от народни представители от ПГ „Реформаторски блок” – 162 въпроса и 7 питания и от ПГ „БСП лява България” - 158 въпроса и 8 питания. От ПГ „АБВ” са отправени 64 въпроса и 3 питания, от ПГ „Патриотичен фронт” – 30 въпроса и 14 питания, от ПГ на партия АТАКА – 25 въпроса, от ПГ на ПП ГЕРБ – 24 въпроса и 1 питане, от ПГ на „Български демократичен център” – 19 въпроса и две питания, от ПГ на ДПС – 18 въпроса и 3 питания. Депутатите, нечленуващи в парламентарни групи, са задали 16 въпроса. По време на блиц контрола са зададени общо 43 въпроса към министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиерите. Народните представители са поставяли въпроси, свързани с ефектите от усвояването на европейските фондове, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, развитието и подготовката за българското председателство на Европейския съюз, политиката за справяне с бедността, ангажиментите на Република България за приемане на бежанци, кандидатурата за председател на ООН, намаляването на цената на горивата, бюджета на Република България за 2016 г., модернизацията на Българската армия и др.