Новини

Министър Божидар Лукарски връчи сертификати за клас инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите

Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчи пет сертификата за клас инвестиция, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите в периода ноември – декември 2015 г. Два от издадените сертификати са за изграждане на център за високотехнологично лъчелечение на “Асарел Панагюрище Здраве“ ООД и за център за високотехнологични услуги на „Ай Би Ем България“ ЕООД. Сертификат за инвестиция получи още „Мелексис България” ЕООД за инвестиционен проект за увеличаване на производствения капацитет и „Куинтайлс България“ ЕООД за клинични операции от тип Аутсорсинг на бизнес процеси, както и „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД – за изграждане на собствена административна сграда, архивохранилище и център за унищожаване на носители на данни. Очаква се разкриването на 1265 нови работни места, благодарение на сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите през 2015 година. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски. „През 2015 година сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите са 12 на обща стойност 189 милиона лева, което е с 11 милиона лева повече от 2014 година. С проектите през тази година се очаква разкриването на 1265 нови работни места“, заяви министър Лукарски. Той подчерта, че 7 от проектите са за високотехнологични услуги, включително и петте на които бе връчен сертификат днес, като 2 от тях са в общини с висока безработица. „През тази година бяха инициирани изменения и допълнения в Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му като с това се позволи продължаването на ефективното прилагане на финансовите насърчителни мерки, които ни правят конкурентни на останалите страни в източна и централна Европа в привличането на инвеститори. С измененията беше оптимизирана и облекчена процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти, като се намали административната тежест за инвеститорите и се въведе по-голяма предвидимост при предоставяне на финансовите стимули“, коментира още министърът на икономиката.