Новини

Обявиха търга за модернизацията на ПСОВ, кк Златни пясъци

Община Варна обяви обществена поръчка на инженеринг за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води - к.к.Златни пясъци, съгласно договорните условия на „Жълтата книга” на FIDIC. Стойността е близо 24,5 млн. лв. без ДДС. Продължителността на поръчката е 29 месеца. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта. Показателите са консумация на енергия за технологични нужди на оборудването - kWh/година с тежест 35 т., на реагенти за обезводняване на утайките - KG/година -  10 т., и на реагенти за дефосфатизация - KG/година – 15. Предлаганата  цена носи 40 т. Офертите ще се подават до 29 януари 2016 г.