Новини

Нов участък е добавен в списъка на общинските пътища

Правителството измени списъка на общинските пътища като добави нов участък от 2,486 км между Искър и Долни Дъбник. Така общата дължина на общинските пътища в община Искър става 24,886 км. Решението ще позволи за рехабилитация на пътя да бъде извършвана по програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз. С друго решение на правителството община Благоевград получи безвъзмездно терен с площ 530 кв. м на ул. „Иван Михайлов”. Чрез него местната власт ще може да изгради улица „Роден край” като част от транспортната инфраструктура на града. Община Рудозем също получи имот от държавата. Върху терен с площ от 3,7 дка ще бъде изграден нов гробищен парк в село Чепинци. Кабинетът учреди в полза на „Енкон Свобода“ ЕООД и „Енкон Монтевидео“ ЕООД безсрочен сервитут върху 389 кв. м в землището на село Житен, община Генерал Тошево. Теренът ще бъде използван за изграждане и обслужване на подземни електрически кабели. Ползвателите на правата ще заплатят съответните нормативно определени такси, режийни разноски, стойност на компенсаторно залесяване и т. н. Правителството даде съгласието си на търг с тайно наддаване да бъдат продадени три недвижими имота, собственост на „Пристанище Варна“ ЕАД. Терените с площ 29 589 кв. м, 53 459 кв. м и 14 504 кв. м са разположени в землището на с. Тръстиково. Те не се използват за нуждите на „Пристанище Варна“ и не генерират приходи за дружеството.