Новини

АОП: КСБ помага за коригиране на грешки в образците за обществени поръчки

Страхил Василев „Благодарение на Камарата на строителите в България (КСБ) грешки в образците на документи за обществени поръчки се поправят бързо и в срок. Принос за това имат фирмите, които често работят с направен шаблон и следят поръчките в областта на строителството“, заяви Ана Миткова, директор на Дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки (АОП). Коментарът й бе направен при представянето на новите образци за обществените поръчки през следващия оперативен период, които бяха изложени на заключителната конференция на институцията по проект „Укрепване капацитета на АОП и развитие на сектора на обществените поръчки” в столичния „Гранд хотел София”. Мерките са финансирани по ОП „Техническа помощ”. „С КСБ имаме много добро сътрудничество”, коментира пред в. „Строител” Ана Миткова. Основната промяна в образците през новия програмен период е намалението на техният брой. Унификацията на полетата е другата промяна. Освен това за проблеми страните могат да се обръщат към гореща телефонна линия. С въвеждането на новия ЗОП всички документи ще преминат изцяло в електронен вид, а възможността за попълването им на хартия ще отпадне. Дори в момента над 96% от материалите се предават с електронен подпис. Един от най-интересните въпроси - за неизпълнението и формулирането на неустойки, постави д-р Захари Торманов от УНСС. Той представи и проблема с гаранцията за неизпълнение, особено под формата на банковово обезпечение. „Редно ли е да задържим цялата гаранция 5 години след изпълнението на срока?”, попита той, подчертавайки, че интересът на изпълнителя ще постарада въпреки успешно предадената поръчка. Според Торманов трябва да се намери механизъм за частичното освобождаване на банковата гаранция. Той предложи три варианта за това. Първият е чрез издаване на няколко банкови гаранции за отделните етапи; другият е сумите в гаранцията да се разпределят по етапи и срокове за валидност. Третият начин е чрез писмо до изпълнителя и банката за освобождаване на част от въпросната сума.