Новини

Проекти за общо 700 млн. лв. стартират в сектор „Води”

Свилена Гражданска Проекти за общо 700 млн. лв. ще стартират през 2016 г. в сектор „Води”. В тях се включват фазираните обекти в отрасъла от програмния период 2007 – 2013 г., четирите големи водни цикли на Пловдив, Добрич, Асеновград, Плевен – Долна Митрополия, както и пет, одобрени от JASPERS. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на нарочна пресконференция, на която заедно със заместниците си Атанаска Николова, Бойко Малинов и Красимир Живков представи дейността на МОСВ през последните дванайсет месеца. „Към момента по „ОПОС 2007 - 2013“ програмата са разплатени 3,45 млрд. лв., което е почти на 100% от бюджета. Само от ноември 2014 г. са преведени 1,141 млрд. лв. към бенефициентите. До ноември м.г. са възстановени от ЕС само 14% от средствата от бюджета. От тогава до сега цифрата е нараснала с 55%, т.е. 1,499 млрд. лв. „Имаме подадени още два сертификата, като с тях сумата ще достигне 1,962 млрд. лв., или 72% от бюджета на ОПОС”, каза министърът. Към момента стойността на финансовите корекции е около 190 млн. лв. Точната цифра ще бъде ясна при отчитане на програмата. По думите на министъра обработените плащания на бенефициентите също бележат значителен ръст. Приключили са успешно 237 проекта. Изградени или рехабилитирани са 44 пречиствателни станции за отпадъчни води. До края на годината ще бъдат завършени още 6 обекта. Построени са 15 регионални системи за управление на отпадъците. Предстои да бъдат доизградени още четири. „През 2015 г. бяха приети промени в няколко важни закона. Със Закона за водите се въведе принципът замърсителят да плаща изцяло, както и обособяването на единен национален орган за контрол на хидротехническите съоръжения като мярка за превенция от възникване на наводнения. Това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която ще поеме своята отговорност от 1 януари 2016 г.”, акцентира Василева. „Към началото на мандата на правителството „Борисов” през 2014 г. към България имаше открити 15 наказателни процедури, към днешна дата те са намалени с пет”, обясни Василева. През 2015 г. 236 млн. лв. са приходите от продажбата на емисии от парникови газове. 71% от средствата ще отидат към Националния фонд за енергийна сигурност, а останалите ще бъдат използвани за дейности за ограничаване измененията на климата. „Чрез Националния доверителен екофонд ние успешно приключихме програмата, чрез която бяха вложени 36 млн. лв., за да се подобри енергийната ефективност на 90 публични сгради. Започнахме Националната инвестиционна програма за климата, като по нея 15 млн. лв. бяха използвани за подобряване на показателите на състоянието на други 55 здания. Продължаваме дейността и през следващата година с 14 млн. лв.”, заяви министърът. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са отделени 6 млн. лв. за започване на строителството на депото в Пазарджик. Общият размер на средствата, отпуснати от ПУДООС в сектор „Отпадъци”, е 19,75 млн. лв., за „Води” – 40, 5 млн. лв.