Новини

Пасивната сграда – да направиш повече с по-малко

Драгомир Цанев, „ЕнЕфект” Пасивните сгради съчетават несравним комфорт на обитаване с много ниско потребление на енергия. Качественият проект и точното изпълнение заедно с висококачествените прозорци, високото равнище на изолация и вентилацията с рекуперация са ключовите елементи, които отличават строителството на пасивната сграда. Трудно обаче ще различите тези изключително ефективни сгради от съседите им само по външен вид – пасивната сграда е стандарт за експлоатационни качества, а не специфичен строителен метод. Целта е една: да се постигне определено ниско равнище на енергопотребление при максимален комфорт, а проектантите и клиентите свободно избират как да стане това. Коя сграда е пасивна? „Пасивна къща” е най-бързо развиващият се стандарт за енергийна ефективност в сградите, при който се постига съкращаване на потреблението на енергия до 90%. Вече има повече от 50 000 пасивни сгради по цял свят, като по-голямата част от тях са построени след 2000 г. Пасивната сграда има изключително висока енергийна ефективност и осигурява комфортни условия в помещенията през цялата година. Отоплението в нея се осъществява от „пасивното” натрупване на енергия от слънцето, електрическото оборудване и хората, които живеят в нея. Останалата необходима топлина се осигурява от изключително малък топлинен източник, като за тази цел могат спокойно да се използват ВЕИ и сградата лесно да се превърне в нулевоенергийна или дори плюсова (т.е. да произвежда повече енергия, отколкото потребява). Термомостовете в пасивната сграда са ограничени до минимум, за да се намалят топлинните загуби. Избягването на топлинното прегряване чрез ориентацията на къщата и подходящото засенчване спомагат да се ограничи нуждата от допълнително охлаждане. Пасивната къща задължително има вентилационна система с рекуператор за оползотворяване на изходящата топлина и балансирано постоянно подаване на свеж въздух. Резултатът е впечатляваща цялостна система, която не само спестява до 90% от разходите за отопление, но също така осигурява великолепно качество на въздуха. Какво е специалното в пасивната къща? Оптимална изолация Степента на изолиране на пасивната сграда зависи от множество фактори, като климата, формата на сградата и нейната ориентация. От значение е и качеството на другите сградни елементи. Например използването на много добри прозорци може да означава, че степента на изолация на стените ще бъде по-малка. Въпреки това изискванията за изолация на пасивната сграда са почти винаги по-високи – с референтни стойности на коефициента на топлопреминаване от 0,10 до 0,15 W/m2K при покрива, основата и фасадните стени. Но при положение, че цената на скелето и труда остават непроменени, допълнителните разходи за постигането на тези стойности са минимални, а инвестицията започва да се изплаща от самото начало, дори и без да вземаме под внимание растящите цени на енергията. Въздухонепроницаема сградна обвивка Подобряването на въздухонепроницаемостта на сградата повишава комфорта на обитаване и предпазва конструкцията от увреждане. Когато е изпълнена от самото начало, въздухонепроницаемостта е може би най-икономически изгодната енергийно ефективна мярка. Ако недостатъчната въздухонепроницаемост се компенсира впоследствие, това винаги е по-сложно и по-скъпо, отколкото грижливото извършване на строителните работи от самото начало. Добрата въздухонепроницаемост не води до допълнителни разходи. Тъкмо обратното, въздухонепроницаемата сградна обвивка помага за предотвратяване на потенциалните разходи за ремонти. Сградна обвивка без топлинни мостове Малките и средните пасивни сгради трябва да се проектират с минимални или дори без топлинни мостове. Опитните проектанти постигат това почти без допълнителни разходи. При по-големите сгради пълното предотвратяване на топлинните мостове, особено при носещите конструктивни елементи, може да се окаже по-трудно. Съотношението между големия обем и повърхностите на тези сгради обаче води до относително по-малки загуби на енергия и тези загуби могат да се компенсират. Като цяло съотношението на разходи и ползи при намаляването на топлинните мостове е отлично – добрата работа на проектанта означава по-малко разходи за енергия. Прозорците Качествата на прозорците на пасивната сграда трябва да съответстват на точно определени изисквания. За щастие на пазара днес се предлагат множество продукти, които отговарят на тях, включително и български. Разбира се, доброто качество си има цена. И все пак прозорците на пасивната сграда са абсолютно необходими както от гледна точка на ефективността, така и на комфорта. Инвестирането в качествени прозорци за пасивна сграда напълно оправдава вложените средства от гледна точка на енергийните спестявания, като освен това с поддържането на равномерна стайна температура по вътрешните повърхности на практика се елиминира рискът от поява на конденз. Вентилационна система с рекуперация Вентилационните системи в енергийно ефективните сгради са изключително важни за комфорта на обитаване, тъй като осигуряват достатъчни количества чист и свеж въздух през цялото денонощие, а в същото време задържат влажността в нормите и възпрепятстват появата на мухъл. Ето защо във всяка нова или обновена сграда трябва да се монтира вентилационна система. Това, разбира се, изисква известни допълнителни строителни разходи, но когато системата разполага с високоефективна рекуперация, те могат да се възвърнат чрез енергийните спестявания, постигнати в рамките на жизнения цикъл на сгра­дата. Задължителни характеристики  Специфично потребление на енергия за отопление и вентилация ≤15 kWh/m2/a.  Потребление на първична енергия (с включени загуби за преобразуване и пренос на енергията) за всички нужди на сградата ≤ 120 kWh/m2/a.  Кратност на въздухообмена на час ≤0,6 при налягане от 50 Pa, измерено при тест за въздухонепроницаемост (т.нар. Blower-door тест).  Прозорци с коефициент на топлопреминаване (U стойност) – ≤0,85 W/m2/K след монтаж.  Вентилационна система с оползотворяване на енергията с ефективност ≥75% и с ниско електрическо потребление, задължително под 0,45 Wh/ m3.  Конструкция без термомостове (≤0,01 W/mK). Инвестиции и качество на живот Инвестиционните разходи за една пасивна сграда са малко по-високи от тези за строителство на същата сграда по настоящите стандарти (около 7% при първия изследван казус в България – детска градина „Слънце”), но експлоатационните разходи са значително по-ниски. При отчитане на разходите за целия жизнен цикъл на сградата (което е задължително според Директивата за енергийните характеристики на сградите) една пасивна сграда е значително по-ефективна икономически, което я прави особено подходяща за публични сгради. Качественото строителство и използваните материали осигуряват по-дълъг живот на сградата. Постоянно чистият въздух, липсата на течения и еднаквите температури във всички помещения допринасят осезаемо за максимално здравословна среда на обитаване, което е особено важно, когато говорим за детски градини, училища и болници, а и за нашите собствени домове и работни места. Вече не са малко градовете в Европа, които задължително използват пасивния стандарт за своите обществени сгради – такива са например Хановер, Франкфурт, Фрайбург, Хайделберг, Инсбрук, Антверпен и др. В Брюксел амбицията е още по-силна – от тази година всички нови сгради и обновявания трябва да са според този стандарт. Когато говорите обаче с хора, които живеят в пасивни къщи, ще чуете това, което наистина е от значение: че те и децата им са спрели да страдат от респираторни заболявания. И че дори и през студен зимен ден една романтична вечеря на свещи е достатъчна, за да затопли цялото помещение.