Новини

Стартира подготовка за Втора покана за проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

261 са получените проектни предложения по първата покана от партньори от 30-те участващи в програмата страни

261 проектни предложения бяха получени по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. Съвместният секретариат подпомогна потенциалните партньори от участващите в нея 30 страни като предостави консултации на повече от 349 проектни идеи, предаде пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очаква се изпълнението на първите проекти да започне през пролетта на 2016 година. През месец март предстои организиране на форум за търсене на партньори и работа в мрежа. През април ще бъде обявена втората покана по програмата. Заявления за проектни предложения по нея ще се приемат от 5 април до 13 май 2016 г. Предстои и стартиране на платформите за обмен на политики. Специфичните критерии за допустимост и техническото задание, които ще се прилагат по втората покана, ще бъдат одобрени на предстоящото заседание на комитета за наблюдение по програмата, предвидено за 9-10 февруари 2016г., като материалите ще бъдат качени своевременно на стартиралия през 2015 г. нов уебсайт: https://www.interregeurope.eu/. От месец февруари 2016 г. Съвместният секретариат ще предоставя консултации по няколко комуникационни канала: онлайн, по телефон, както и по време на информационни дни. Повече детайли относно поканата ще бъдат публикувани на уебсайта на програмата в началото на 2016 г. С оглед навременната подготовка на качествени проектни предложения, кандидатите могат да вземат участие в предстоящия форум за намиране на партньори, където ще бъде представена подробна информация за втората покана и ще се организират по-задълбочени семинари за водещи партньори на 22-23 март 2016 г., Ротердам (Нидерландия). Информация за провеждането им може да бъде намерена тук: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/83/save-the-date/.