Новини

Националният регистър БУЛСТАТ ще бъде изцяло електронизиран

Националният регистър БУЛСТАТ ще има нова визия. Системата ще бъде изцяло електронизирана, давайки възможност за осъществяване на справки и подаване по интернет на заявления с електронен подпис. Това обявиха от Агенцията по вписванията при представянето на двата проекта „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното асминистративно обслужване“ е финансиран по ОП „Административен капацитет“ и „Усъвършенстване на съществуващи и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ. В новия си вид Националният регистър ще заработи след влизането на промените в Закона за Регистър БУЛСТАТ, които през октомври 2015 г. бяха приети на първо четене в Народното събрание. До окончателното приемане на текстовете ще действа досегашната система. След промените Националният регистър БУЛСТАТ ще бъде подобие на Търговския регистър, уточняват от агенцията. „Новата система ще дава възможност за достъп до цялата налична информация“, коментира пред журналисти Елена Маркова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. „Националният регистър БУЛСТАТ ще има нова визия. Тя ще позволява електронен достъп до цялата информация. Предвижда се електронно подаване на заявления на подлежащи за регистрация данни и интернет-осъществяване на справки“, коментира ръководителят на проектите Силва Крикорян. Според нея по този начин агенцията ще стане и по-адаптивна към изискванията на Европейския съюз. Проектът „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното асминистративно обслужване“ е финансиран по ОП „Административен капацитет“. Той е на стойност – 497 437, 10 лв. Другият проект - „Усъвършенстване на съществуващи и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“ отново е финансиран по ОП „Административен капацитет“ и струва 497 512, 48 лв. Чрез двата проекта е извършено надграждане и реализация на технологични решения за свързването с централните системи на електронното управление и усъвършенстване и внедряване на нови административни услуги, коментират от агенцията.