Новини

Над 46,5 млн. лв. са инвестирани в изграждането на обходния път на Монтана

Със средства от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. завърши изграждането на обходния път на Монтана. Проектът „Път I-1 (Е79) „Обходен път на гр. Монтана” от км 102+060 до км 114+512,20“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОПТ. Общата дължина на участъка е 12,452 км. Новата отсечка бе открита от премиера Бойко Борисов, министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров и кмета на Монтана Златко Живков. Обходният път е част от участъка Видин – Ботевград. По път I-1 (Е79) се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин - Калафат се увеличиха транзитните потоци в Северозападна България, като направлението се използва все по-интензивно като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. Отсечката започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път I-1 (Е-79), обхожда града от северната му страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, пресича р. Огоста, и достига до км 114+512.20, където отново се включва в съществуващия път І-1 (Е 79) за гр. Враца. Обходът е с параметрите на скоростен път – с по две ленти на движение в двете посоки. На обекта има 4 пътни възела, 11 големи съоръжения – мост над река Огоста, 7 подлеза, 2 надлеза, и надлез над ж. п. линията Бойчиновци – Монтана - Берковица. Четирите пътни възела са при: 102-ри киломитър – осигурява връзката на трафика от центъра на Монтана към посока Видин; 108-ми километър – при пресичането на път III-112 по направлението Монтана – Арчар – Видин. Чрез него ще се осъществява безпрепятственото преминаване над път Е79; 110-ти километър – при пресичането на Е79 с път II-81, осигуряващ връзката на Монтана с Лом; 113-ти километър – при това съоръжение трафикът ще се влива в Е79, както и в направленията за центъра на Монтана и за с. Николово. Изпълнител на строително-монтажните работи е Обединение „Обход Монтана”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. Стойността на договора за строителство е 46 572 618,11 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществи Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ - 2”, в което са: „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД - гр. Хасково и „ИНФРАМ” АД - гр. Прага. Договорът им е за 1 512 000 лв. с ДДС. 09d5b5d7-06fd-41fa-9315-92a7be85c776