Новини

В МРРБ ще бъдат подписани договорите за проектиране и строителство и за супервизия по проекта за изграждане на Лот 3.1 от АМ „Струма“

Днес в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще бъдат подписани договорите за проектиране и строителство и за супервизия по проекта за изграждане на Лот 3.1 от АМ „Струма“. За изпълнител на проектирането и строителството на участъка след проведена обществена поръчка беше определено ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, което се състои от следните търговски дружества: „Агромах“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „АБ“, АД и „Алве Консулт“ ЕООД. За изпълнител на супервизията е избрано ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“ с участници Мотт МакДоналд Лимидит, Великобритания; „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Тест Консултинг“ ООД. Договорите ще бъдат подписани от изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Асен Антов и от упълномощени представители на дружествата, определени за изпълнители по договорите. Церемонията ще се състои от 12.30 часа, в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.