Новини

Стартират ранните ВиК проекти по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“

Министерството на околната среда и водите отправи покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с Долна Митрополия) и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.  Процедурата е с максимална индикативна стойност 402 658 587 лв. Инвестициите ще бъдат насочени към строителство и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), на водоснабдителни и канализационни мрежи, както и на съоръжения за третиране на утайки с цел екологично и ефективно функциониране на системите и съоръженията. Допустима дейност по процедурата е и изграждането на съоръжения за пречистване на питейни води и на нови водовземни съоръжения, както и на съпътстваща инфраструктура – електроснабдяване, пътища и други. Проектите на общините ще спомогнат да се увеличи и броят на гражданите, които ще имат достъп до по-добро водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.