Новини

„Овергаз”: Все още няма официален отговор от „Газпром Експорт” за доставките от 1 януари 2016

Няма потвърждение за доставка или отказ от доставка на заявените от „Овергаз Инк." количества природен газ от 1 януари 2016 година. И до момента от „Газпром Експорт" не са изпратили официално известие, че предстои спиране на синьото гориво за българската компания. Нещо повече - в договора за доставка на газ между двете компании липсва фигурата на Балкански диспечерски център в София, който разпространи новината за нулеви доставки, съобщава пресцентърът на „Овергаз Инк.". „Овергаз Инк." вече уведоми своите индустриални клиенти да се обърнат директно към „Булгаргаз" в случай на прекъсване на снабдяването с газ. Битовите и малки потребители не са застрашени от спиране на синьото гориво, тъй като са защитени от нормативната база. Дружеството, което оперира градската разпределителна инфраструктура - „Овергаз Мрежи" - вече поиска да закупи природен газ от обществения доставчик, с който да снабди газифицираните домакинства. „Овергаз Инк." ще компенсираме своите индустриални консуматори за възможни щети, които възникнат от неизпълнението на поетите ангажименти. С помощта на клиентите си компанията ще продължи борбата за свободен пазар на природен газ в България.

Cross.bg