Новини

МРРБ разплаща над 36 млн. лв. по ОП „Транспорт”

С преструктуриране на държавния бюджет на Столичната община се предоставят 7 млн. лв. за инфраструктура

Невена Картулева Допълнителни трансфери по бюджетите на общини и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в общ размер на 45 887 251 лв. бяха одобрени от правителството. Предложената промяна по бюджета на МРРБ е във връзка с извършване на окончателни плащания по проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“ в размер на 36 632 413 лв. Останалите средства са разпределени между няколко региона за реализиране на проекти с цел подобряване на инфраструктурата. По бюджета на Столичната община се предоставят 7 млн. лв. за ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”. Разчетени са допълнително и 500 хил. лв. за дейности, свързани с ремонт и оборудване на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”. По бюджета на община Горна Оряховица са предвидени 900 хил. лв. за ремонт на улици. Етрополе получава 434 838 лв. за допълнителни строително-монтажни работи за подмяна на водопровод и канализация на вътрешната ВиК мрежа на града (222 990 лв.), за изграждане на трафопост и две външни кабелни линии и за допълнителни видове СМР на спортен комплекс „Чавдар” (106 739 лв.), както и за основно обновяване на централния площад (105 109 лв.). За Годеч са предвидени 220 хил. лв. за ремонт на сградата на общината и за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи източници. По бюджета на община Добрич са преведени 200 хил. лв. за модернизация на техническата база на стадион „Пионер”. С постановлението на МС се предлага и намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. с 1 140 000 лв., като за негова сметка се осигурят допълнителни трансфери за държавните висши военни училища. С друго постановление са одобрени допълнителни трансфери в размер на 130 хил. лв. за община Перник. Те са за реконструкция на път IV клас, ул. „Христо Ботев“ в с. Студена, първи участък с дължина 514 м. Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2015 г.