Новини

Чуждестранните инвестиции в страната са над 1 млрд. евро

Емил Христов За първите десет месеца на миналата година преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 1,37 млрд. евро - стойности, които надхвърлят общия размер на чуждестранните инвестиции за цялата 2014 г. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на официална церемония, на която връчи пет сертификата за клас „А“ инвестиция. Сертифицираните проекти са в областта на високите технологии в сферата на здравеопазването и услугите и са на обща стойност от 49,99 млн. лв., като предвиждат разкриването на 868 нови работни места. Министърът на икономиката обяви, че през 2015 г. всички сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите са на обща стойност от 189 млн. лв., което е повeче в сравнение с 2014 г. „С реализирането на тези проектите се очаква разкриването на 1265 нови работни места“, заяви Лукарски. Той посочи, че позитивното отношение на инвеститорите към страната ни намира ясно изражение в силно повишените нива на преките чуждестранни вложения в страната. По думите му изключително положителна референция е, че почти всички проекти предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната. „Това показва доверието на инвеститорите в предвидимостта на бизнес и инвестиционната среда в България, която е резултат от продължаващите действия на правителството за запазване на икономическата и финансовата стабилност“, изтъкна той.