Новини

Десетина мечки живеят на Витоша далеч от хората

Освен диви котки, кози и златки, в южната част на Витоша живеят и десетина кафяви мечки. Местообитанията им вече са описани по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности  от плана за управление на ПП “Витоша“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ Проектът включва освен картиране на местообитанията на кафявата мечка, поставяне на предупредителни табели за туристите. Както и засаждане на над 200 плодни дръвчета, основно диви круши и ябълки, за да се осигури храна за популацията. Мечките обитават главно южната част на планината в рамките на ловно стопанство „Витошко-Студена“, съобщи специалистът по фауната в парка Никола Дойкин. Проучването показва, че най-големият риск за популацията  е бракониерството и откъснатостта на територията от останалите планини, което пречи на разселването на вида. Мечките избягват срещите с човека, затова обитават по-диви и непристъпни места, които са отдалечени от туристическия поток, обясни Дойкин. Кафявата мечка е включена в Червената книга на България. Обитава главно Рила, Пирин, Родопите и Централен Балкан. В страната има около 530 индивида, но популацията намалява поради липсата на достатъчно храна и местообитания. Има и мигриращи мечки. За свободното им преминаване в Гърция например беше направен тунел край ГКПП Илинден. Мечките харесват и прохода Траянови врата над магистрала „Тракия“, по който се придвижват от Родопите към Стара планина. След затварянето на бившия вивариум в ловното стопанство „Кормисош“ в Родопите, 14 мечки оттам вече са настанени в различни зоопаркове и спасителни центрове в Белгия, Холандия, Великобритания и Германия. Тези животни бяха изпратени в чужбина, тъй като в зоопарковете в България няма подходящи места за тях. А не може да върнати в природата, тъй като са родени в плен и на свобода няма да оцелеят.