Новини

Болничните и обезщетенията вече се подават по електронен път в НОИ

От началото на тази година работодателите ще подават документите за болничните и други обезщетения от Националния осигурителен институт по електронен път. Всеки задължен по закон, който подава повече от 10 документа, трябва да го прави задължително с електронен подпис или да упълномощи друго лице да подава информацията също по електронен път. Това ще направи възможно съкращаване на срока за изплащане до десет дни, съобщи БНР. Електронното подаване на документи за изплащане на обезщетения ще спести досегашното задължение осигурителите да посещават офисите на НОИ. Все пак, ако документите са до два на брой, те могат да се подадат на хартия, а от 3 до 10 да се занесат на електронен носител. Регистрацията на електронен подпис за подаване на декларациите или упълномощаването на друго лице, което да го прави, може да се извърши през сайта на осигурителния институт по всяко време и отнема няколко минути. НОИ уточнява, че електронното подаване вече е задължително за болничните и другите декларации, които ще постъпят при работодателите след 1 януари. За тези до 31 декември отчитането все още е по стария ред, коментира Даниела Асенова, директор "Обезщетения": Ако болничният лист за бременност и раждане - 45 дни преди раждане е представен при работодателя до 31 декември, е по стария ред. Ако той е представен след 1 януари - по новия ред. Не датата на самия болничен лист, а датата на представяне при работодателя. Новата система ще позволи поне 900 хиляди души да получават по-бързо обезщетенията от НОИ.

Cross.bg