Новини

Големите пътни обекти през 2015 г.

През годината завършиха някои от най-очакваните проекти у нас

Емил Христов Мирослав Еленков На предела между две години идва време за равносметка. Повечето хора я правят в личен план, но е нужно да се замислим и в по-широк аспект. В сферата на пътното строителство поводите са няколко. Защото през изминалата 2015 г. бяха завършени част от значимите проекти, които облекчиха трафика в страната. Най-важните сред тях безспорно са новите участъци на автомагистрала „Струма“, които направиха придвижването до Гърция много по-бързо и безопасно. Не бива да пропускаме и двата участъка на АМ „Марица“, както и редица други необходими за България отсечки. Лот 1 и лот 2 на АМ „Марица” – поредният успешен проект по ОПТ През 2015 г. завърши строителството на един от най-големите инфраструктурни обекти – автомагистрала „Марица”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013” (ОПТ). Новият магистрален участък от Димитровград до Харманли е реализиран по проект „Изграждане на АМ „Марица“, лот 1 и лот 2”. Общата му стойност е 390 млн. лв., от които 80% са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а останалите 20% – от националния бюджет. Тези средства са за двата лота на аутобана, които са с обща дължина 65,62 км. Първият лот е отсечката от Оризово до Димитровград, която беше официално открита през есента на миналата година. Тя е с дължина 31,4 км. Изпълнител е италианската компания „Кооператива Муратори & Чементисти”, а стойността на договора е 159 755 613 лв. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД Т7/СНИК, като техният контракт е за 678 600 лв. Малко по-рано през годината беше завършен и лот 2 на „Марица”, който ще донесе много ползи на България. Обектът има основно транзитен характер и се определя като един от най-важните пътни участъци за страната. Трасето преминава през район, характерен с интензивно земеделие и развита преработвателна промишленост. Изпълнител на лот 2 е Сдружение „Марица Хайуей”, в което влизат „ПСТ Груп” ЕАД и австрийската „Порр Бау” ГмбХ. Стойността на договора за строително-монтажните работи е 146 564 400 лв. Надзорът е осъществен от ДЗЗД „Рутекс – ЕТЕ”. Техният контракт е за 799 200 лв. Авторският надзор е на „Пътпроект” ЕООД за 112 800 лв. Новата отсечка е с дължина 34,22 км и габарит Г28. Пътното платно за движение е с обща ширина 28 м. Разчертани са по две активни ленти във всяка посока – по 3,75 м. Средната разделителна ивица е 3 м. Банкетите от двете страни на настилката са по 1,5 м, а асфалтобетоновите водещи ивици – 2x2x0,5 м. Обособени са и задължителните ленти за аварийно спиране, които са с широчина по 2,5 м. В рамките на проекта са изградени директно автомагистрално трасе, пътни възли, отводнителни системи, паркинги, площадки за отдих, съоръжения за пресичане както на пътища от републиканската мрежа, така и на селскостопански. На лот 2 има общо 27 големи съоръжения. Шест от тях са с по-сложно конструктивно и технологично изпълнение. Най-интересната част от лот 2 е п.в. Димитровград. Обектът представлява четириотворно съоръжение, тип „пълна детелина”. Общата му дължина е 90,74 м, а площта на връхната конструкция – 209 408,50 кв. м. Чрез него се осигурява безконфликтното пресичане на автомагистрала „Марица” с международен път Е85 (I-5) Димитровград – Хасково. Движението се осъществява на две нива. Чрез други два пътни възела е обезпечена безопасната връзка с основните инфраструктурни артерии в района. Чрез п.в. Симеоновград, който е тип „полудетелина”, е гарантирана комуникацията с път III-503 Симеоновград – Харманли. Връзката с път II-76 Тополовград – Харманли е решена с п.в. Тополовград, който също е тип „полудетелина”. В процеса на строителството на трасето са използвани разнообразни проектни решения и иновативни технологии. Част от предвидените в първоначалния проект материали и технологии са заменени с най-новите постижения в пътното и магистралното строителство. Вместо стоманобетонни елементи на малките съоръжения (тръбни, правоъгълни и сводови водостоци) са монтирани стоманени спирално нагънати тръби с кръгло или елипсовидно сечение. Бетонните колекторни тръби са подменени с полиетиленови тръби, отговарящи на европейските стандарти за качество. Със завършването на АМ „Марица” България направи поредна крачка напред в магистралната мрежа. Страната вече разполага с напълно изграден аутобан, който е част от Трансевропейския транспортен коридор №4 Дрезден – Будапеща – София – Истанбул и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг”. АМ „Марица“ осигурява достъп на страните от Централна и Източна Европа до Близкия изток и Азия. Тя свързва АМ „Тракия” при п.в. Оризово с ГКПП Капитан Андреево на българо-турската граница. Тя е основен маршрут на движение и в посока Пловдив – ГКПП Капитан Андреево. През нея преминава и автомобилният трафик за Гърция при п.в. Ново село. АМ „Марица” улеснява придвижването и по посока Хасково – Русе – Букурещ – Киев – Москва по направлението на Общоевропейския коридор №9. Завършиха най-големия пътен възел Белокопитово – част от АМ „Хемус”. Проектът за изграждане на участъка между Белокопитово и Каспичан от АМ „Хемус” от км. 337+302 до км. 432+200 е реализиран по програма „Ново строителство” на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Инвестицията е за близо 66 млн. лв. Изпълнител на обекта е „Автомагистрали - Черно море“ АД. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест Инженеринг“ АД. В участъка са построени общо 11 съоръжения, сред които е най-големият пътен възел в България – Белокопитово. Той е некласически пътен възел, със свободно решение и е съвършен, тъй като осигурява безконфликтно преминаване във всички посоки. Директното трасе на новия магистрален участък е с проектна скорост 120 км/час и габарит 29 м, който включва две пътни платна от по 11,5 м, разделителна ивица – 3,5 м, и банкети от по 1,25 метра. С осъществяването на трасето от Белокопитово до Каспичан от АМ „Хемус” се облекчава чувствително трафикът по направленията София – Варна и Варна – Русе. Транспортно-експлоатационните разходи за придвижване ще намалеят, тъй като разстоянието се скъсява с около 5 км. Транзитният и локалният транспорт се изнасят извън населените места и така осезаемо ще се подобрят условията за безопасност и живот на местното население. Участъкът ще даде възможност и за развитието на туризма в региона, където има много обекти като базиликата в Плиска. Автомагистрала „Струма“ - връзката между София и Благоевград Един от най-значимите проекти през 2015 г. е автомагистрала „Струма“, която свързва София с Благоевград и Гърция. Неведнъж от Европейския съюз са заявявали, че трасето е стратегически приоритет. Този пътен коридор ще спомогне за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа в района благодарение на включването в автомагистралната ос Игуменица/Патра – Атина – София – Будапеща. Цялостното завършване на аутобана ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Постигането на тази цел е съвсем близо, след като президентът Росен Плевнелиев, премиерът Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и министърът на здравеопазването Петър Москов откриха за движение лот 2 на АМ „Струма“. Така в края на октомври 2015 г. бяха пуснати в експлоатация нови около 37 км по отсечката Дупница – Благоевград. Тази част от трасето скъсява времето за пътуване между София и Кулата с до 30 минути при спазване на скорост 120 км/час. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт 2007 – 2013“. Благодарение на успешната му реализация България е давана като добър пример за управление на средства от оперативните програми. Изпълнител на договора за проектиране и строителство на лот 2 от км. 322+000 до км. 359+483,52 е Консорциум „Струма – Лот 2“. Той включва фирмите „Импреза“ АД, Италия, „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД и „Пътстрой-92“ АД. През 2012 г. обединението спечели обществената поръчка за проектиране и строителство на втория участък от магистралата, а на 27 февруари 2013 г. последва подписване на договора – веднага след като Европейската комисия одобри апликационната форма за финансиране. Стойността на контракта е 358 722 000 лв. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД Обединение „Струма – ПП“, в което участват „Пътинвест Инженеринг“ АД и „Пътпроект“ ЕООД. Договорът им е за 2 949 843 лв. Теренът е от хълмист до равнинен и започва с обход на Дупница западно от съществуващия път Е79, пресича р. Джерман южно от града и продължава в ивицата между реката и съществуващата железопътна линия София – Кулата. Нивелетата на пътя е съобразена с теренните условия, като е обезпечено отводняването и са осигурени необходимите височинни габарити при пресичанията на пътищата, жп линиите и другите съоръжения от изгражданата автомагистрала. Ден преди крайния срок бе открит лот 4 на АМ „Струма“. Точно в 10 часа на 10 септември - ден преди крайния срок за завършване на обекта, Неврокопският митрополит Серафим благослови движението по лот 4 от АМ „Струма“. Лентата на новия магистрален участък прерязаха председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, областният управител на Благоевград Бисер Михайлов заедно с инж. Апостол Николов и инж. Тони Станимиров от фирмата изпълнител. Лот 4 на аутобана е от км. 423+800 до км. 438+500 с дължина 14,7 км. Проектната скорост е 120 км, а магистралата е с габарит 29 м. Изпълнител на договора за строителство на стойност 67 176 000 лв. е „Актор” АСД – Гърция. Строителният надзор осъществи „Пътинвест Инженеринг” АД. Договорът е за 356 419 лв. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”. Изградени са и много големи съоръжения – 5 надлеза, от които 3 селскостопански, 5 подлеза – 3 селскостопански и 2 на жп линията София – Кулата, 7 моста. Изместена е жп линията в района на с. Генерал Тодоров. В рамките на проекта са построени и допълнителни връзки за селата Ново Делчево и Дамяница, несъвършен пътен възел II клас при км. 431+200 при пресичането с общински път за с. Генерал Тодоров и с. Ново Кономлади и пътна връзка за с. Марикостиново. Въведоха в експлоатация първата част от Западната дъга на София. На официална церемония пуснаха първата част от Западната дъга на Софийския околовръстен път (СОП). На нея министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи и първа копка на строителството на втората. Сред официалните гости бяха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването Петър Москов. Западната дъга на София е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата. Проектът за изграждане на участък 1 от Западната дъга на СОП - път II-18 от км. 59+400 до км. 61+629 и от км. 0+000 до км. 0+780, се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт 2007 – 2013“. Общата дължина на отсечката е 3 км. Започва от началото на АМ „Люлин“ и завършва след моста над р. Какач. На участъка има два пътни възела при бул. „Царица Йоана“ и бул. „Сливница“ и два моста. Пътен възел Сливница е на три нива и е единственото подобно съоръжение в София в момента. Първото ниво е под това на съществуващото кръстовище. По него преминава транзитното движение по Софийския околовръстен път в посока север – юг. Второто е на нивото на терена и е кръгово кръстовище с два дъговидни моста над СОП. На него движението ще се преразпределя в четири посоки – към Калотина, на север, към жк „Люлин” и към АМ „Люлин”. Третото е естакада над нивото на сегашното кръстовище. По нея ще върви транзитният поток за ГКПП Калотина. Със съоръжението се осигурява безконфликтното преминаване през пътната връзка, улеснява се международният и вътрешният трафик и се повишава безопасността при пътуване. Пътен възел Царица Йоана е на две нива – при свързването на бул. „Царица Йоанна” с Околовръстния път. Строително-монтажните работи на участък 1 са изпълнени от Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД, включващо фирмите „Пътно строителство“ АД, „Пи Ес Ай” АД, „Трейс Груп Холд” АД и „Станилов” ЕООД. Стойността на договора за строителство е 47 820 000 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес”. Техният договор е за 1 171 800 лв. с ДДС. Лот 2 Вторият участък от Западната дъга на София е дълъг 5,5 км. Очаква се обектът да бъде завършен през втората половина на 2016 г. За изграждането му са необходими над 133 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 7,4 млн. лв. са по ОП „Транспорт”, а 126 млн. лв. ще се осигурят по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”. Заради забавяне на дейностите и обжалване на обществени поръчки се наложи фазиране на строителството на Западната дъга, за да може отсечката да бъде включена в новата оперативна програма за транспортна инфраструктура. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Европейски пътища”, в което участват „Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Пътстройинженеринг“ АД. Изграждането се финансира от Оперативна програма „Транспорт“. Строителният надзор е поверен на „София Запад 2013”, в което са включени „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“ ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД инженеринг С.р.л.“. Контрактът за тази дейност е за 719 040 лв. Лот 2 от Западната дъга, макар и малък като дължина, е изключително важна част от основните пътни направления, които се строят в момента. Това е едно от най-натоварените направления не само за столицата и Софийска област, но и за цялата страна.