Новини

МРРБ предостави повече от 900 хил. лв.държавна помощ на три ВиК дружества

Три ВиК дружества получават държавна помощ, предоставена им от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на щети, причинени от наводненията в периода 31 януари – 04 февруари 2015 г. Общата сума, която ще бъде отпусната на дружествата е повече от 900 000лв. Средствата се отпускат в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 82 от 06 април 2015 г., съобщават от МРРБ. От общата сума 162 180,76 лв. без ДДС се предоставят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково. Парите са отпуснати за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности по водоснабдителни системи и съоръжения на територията на дружеството. „Държавна помощ в размер на 409 200,00 лв. без ДДС е предоставена на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян за неотложни аварийно-възстановителни дейности по водоснабдителни системи и съоръжения на територията на дружеството”, съобщават МРРБ. Държавна помощ от 344 867,63 лв. получава „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали. От срудствата 320 330,83 лв. без ДДС са предназначени за обект „Авариен ремонт на участък от магистрален водопровод в коритото на река Арда, гр. Кърджали“, а 24 536,80 лв. без ДДС са за обект „Възстановяване на участък от напорен водопровод от ПС „Островец“ към с.Чорбаджийско и с. Подкова при преминаване на река Кирковска“.