Новини

Връчиха първите договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020"

На официална церемония в Министерски съвет, вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на икономиката Божидар Лукарски, връчиха сключените договори от първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ на бенефициентите. Събитието бе уважено и от министър – председателя Бойко Борисов. Договорите, които връчваме днес са израз на поетия ангажимент от правителството за подкрепа на българския бизнес. Те ще осигурят финансов ресурс за над 200 малки и средни предприятия, който ще помогне на фирмите да подновят техническия си капацитет и да осигурят заетост“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който днес заедно с министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев връчиха първите подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Министър Лукарски отбеляза, че интереса към първата процедура е бил изключително голям. В рамките на първия краен срок са подадени 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. От тях одобрени за финансиране са 202 проекта на стойност 116,4 млн. лева в рамките на бюджета на процедурата. Още близо 500 проекта отговарят на финансовите и технически критерии и за тях ще се търси възможност за допълнително финансиране. С тези европейски средства фирмите ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да увеличат производство и да осигурят нови работни места, каза министър Лукарски. По думите му екипът на Министерство на икономиката и на Управляващия орган е успял да постигне максимално обективна и прозрачна процедура с ясни критерии за оценка. Той призна, че едно от предизвикателствата е било това, че за първи път по програмата се прави електронен прием на проектните предложения, но благодарение на усилията на екипа на министерството и тeзи на вицепремиера Томислав Дончев са се справили успешно. От тук нататък топката е в полето на предприемачите, каза министър Лукарски. Той призова бизнесът да изпълнява коректно проектите си и изрази надежда, че няма да се стигне до налагането на финансови корекции. Вече има 229 одобрени проекта по втория краен срок на процедурата за подобряване на производствения капацитет от високотехнологичните и средно високотехнологичните предприятия. Те също трябва да получат своите договори до края на януари, съобщи министърът. По третият краен срок за предприятия в секторите на интензивни на знание услуги са подадени 203 проекта. В момента се оценяват тези предложения. До края на месеца ще бъде отворена и процедурата за внедряване на иновации на стартиращи предприятия. На церемонията днес бяха връчени договорите на 27-те фирми, които са получили най-много точки и са отговорили в най-висока степен на критериите за оценка. На официална церемония на 7 януари министър Лукарски ще връчи и останалите договори по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП. Отбелязано бе, че е изпълнена и една от основните насоки на програмата за целенасочена подкрепа на Северозападния район,