Новини

НАП отписва стари задължения с изтекла давност на граждани и фирми

Симеон Янев „От 2016 г. Националната агенция за приходите (НАП) ще може да отпише служебно всички задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност“, съобщи вестник „Сега“. НАП засега не е готова да предостави сведение за размера на тези задължения. Отписването на изтекли по давност публични дългове досега бе възможно само след изрично заявление. Това е една от най-важните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която влeзе в сила от тази година. ДОПК бе изменен в редица текстове, като голяма част от промените имат за цел да спомогнат работата на приходните агенции. Въвеждат се все пак и някои правила за облекчаване на бремето върху данъкоплатците. Абсолютната давност изтича след 10-годишен срок (считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата), независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение.