Новини

Осигурени са водоноски за жителите без водоподаване в Кричим

Осигуряват се водоноски за жителите на Кричим и село Устина, които са без вода, поради намалените количества във водоизточниците, снабдяващи населението. Поради недостатъчните водни количества шахтовите кладенци на Помпена станция „Кричим” не работят с необходимия дебит, което е причина за нарушаване на  нормално водоподаване за Кричим и  село Устина. Към момента с нарушено водоснабдяване са 196 абоната в града и 25 абоната в селото. Нарушеното водоподаване е регистрирано на 1 януари т.г. „ВиК” ЕООД –гр.Пловдив осигурява питейна вода на засегнатото население с мобилна водоноска.