Новини

Изтича крайният срок за кандидатстване за длъжността директор в Националния литературен музей

Симеон Янев Министерство на културата обяви, че днес изтича крайният срок за подаване на документи за конкурса на длъжността „директор” за Националния литературен музей в София. Кандидатите трябва да представят план за развитието на институцията за срок от 5 г., който трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му; стратегически цели и приоритети и очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, механизми за реализация; съвременни тенденции за развитието на музея като културна и научна организация и мястото му в националната музейна мрежа; мерки за реализиране на конкретните цели, свързани с управлението, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и познавателната дейност на музея, както и механизми на работа за увеличаване на посещаемостта в музея. Освен гореспоменатите условия, те трябва да са със завършено висше образование в областта на хуманитарните науки. Дипломите на кандидатите трябва да са от професионални направления „История и археология” или „Филология”, а от тях ще се изисква и професионален опит от минимум 5 г. в съответното професионално направление Конкурсът се обявява на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти.