Новини

ЕС ще инвестира 1 млрд. евро в регионите по външните си граници

  Европейската комисия подкрепя серия от програми за териториално сътрудничество на обща стойност 1 млрд. евро, подкрепящи социалното и икономическото развитие на регионите от двете страни на външните градини на ЕС. „Териториалното сътрудничество играе ключова роля за предотвратяването на създаването на нови разделителни линии. Новото финансиране допълнително ще допринесе за по-интегрирано и устойчиво регионално развитие на съседни гранични райони и до по-хармонично териториално сътрудничество между вътрешните граници на ЕС”, заяви комисарят по европейска политика за съседство и преговори за разширяване Йоханес Хан. "Много се радвам, че Европейският фонд за регионално развитие може да допринесе за сближаването между ЕС и неговите съседи. Програми за трансгранично сътрудничество са конкретни примери за това как ЕС работи, за да помогне на гражданите справяне с общите предизвикателства, по този начин ще се създаде истинско чувство на солидарност и до повишаване на конкурентоспособността на местните икономики”, заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу. Този тип на трансграничното сътрудничество е важен елемент от политиката на ЕС към неговите съседи. Тя ще даде приоритет на проекти, подпомагащи устойчивото развитие по външните граници на ЕС, като по този начин намаляване на различията в стандарта на живот и справяне с общите предизвикателства. За всяка една от програмите, участващите страни са избрани до четири приоритета, като например развитието на МСП, културата, околната среда и изменението на климата, борбата с бедността, образованието и научните изследвания, енергетика, достъпност, управление на границите. Новият пакет ще финансира проекти в 27 страни- Армения, Грузия, Молдова, Украйна, Русия, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Палестина, Тунис, както и членовете на ЕС – България, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Египет, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португария, Румъния, Швеция, и Норвегия и Турция.

Средствата са от Европейския регионален фонд за развитие и Европейския инструмент за съседство. Безвъзмездните средства ще бъдат отпуснати чрез покани през 2016 или началото на 2017 г.